Är det en fråga för visselblåsning?

Arbetsrätt

Artikel

Den nya visselblåsarlagen innebär att cirka 5 miljoner personer, de flesta på arbetsmarknaden, kan visselblåsa om missförhållanden som de stöter på i jobbet – utan att arbetsgivaren får straffa eller hindra dem. I den här artikeln går vi översiktligt igenom hur man avgör om ett missförhållande är en fråga för visselblåsning.

Att visselblåsa innebär att slå larm om missförhållanden och oegentligheter som man stöter på i sitt arbete. Det kan till exempel handla om miljöfarligt material som inte hanteras på rätt sätt, korruption eller att människors liv eller hälsa riskeras.

Sedan 2021 finns en ny visselblåsarlag i Sverige. Den innebär att fler grupper än tidigare kan visselblåsa och ha lagens skydd. Nu omfattas utöver arbetstagare även bland annat arbetssökande, volontärer, praktikanter och inhyrd arbetskraft.

I tre artiklar presenterar vi några viktiga delar av regelverket. I den här artikeln går vi igenom det första steget: att avgöra om något är en fråga för visselblåsning.

Flödesschema med rutor och pilar för att avgöra om ett missförhållande är en fråga för visselblåsning

Steg-för-steg-guide för att avgöra om ett missförhållande är en fråga för visselblåsning.  

Det ska finnas ett allmänintresse

Grundregeln är att man kan visselblåsa om sådant som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram – att saker som påverkar allmänheten negativt blir kända. Ju oftare missförhållandet inträffar desto större blir allmänintresset. Detsamma gäller om det är systematiskt. Det finns normalt ett allmänintresse av att missförhållandet kommer fram om det innebär att

  • allmänna tillgångar används på fel sätt
  • någon begår ett brott som har fängelse i straffskalan
  • någon bryter mot en lag, förordning eller föreskrift.

För brott mot vissa EU-regler krävs inget allmänintresse

För missförhållanden som bryter mot vissa EU-regler och svenska regler som har sitt ursprung i dessa behöver det inte finnas ett allmänintresse – utan man kan visselblåsa och ha lagens skydd ändå. Se vilka områden som omfattas i steg-för-steg-guiden ovan.

Man ska komma över informationen i sitt arbete

Den som visselblåser ska ha kommit över informationen om missförhållandet i anslutning till sitt arbete. Lagskyddet gäller inte om någon slår larm med information som hen har kommit över i egenskap av kund, förbipasserande eller liknande. Missförhållandet behöver dock inte finnas hos den egna arbetsgivaren, utan det kan vara en verksamhetsutövare som man till exempel utför uppdrag åt eller söker jobb hos.

Egna arbetsförhållanden och arbetsvillkor oftast inte fråga för visselblåsning

Generellt kan man inte visselblåsa om sådant som rör ens egna arbetsförhållanden eller arbetsvillkor. Den typen av frågor är generellt bättre att driva fackligt gentemot arbetsgivaren.

Läs mer om vad och i vilka situationer man kan visselblåsa på sidorna 9–12 i TCO:s handbok för visselblåsning.

Bild på Lise Donovan

Jurist (tjänstledig)

Lise Donovan

Bild på Axel  Eriksson

Kommunikatör

Axel Eriksson