StartFakta och politikArbetsrätt

Fördjupning till handbok...

Fördjupning till handbok för visselblåsning

Arbetsrätt

Artikel

Sedan december 2021 finns en ny visselblåsarlag i Sverige, som bland annat innebär att fler kan slå larm om missförhållanden som de möter på jobbet och att vissa arbetsgivare ska ha egna kanaler för visselblåsning. För att ge djupare stöd och mer ingående beskrivningar av regelverket har TCO tagit fram denna fördjupandande handbok.

Omslaget till Fördjupning till handbok för visselblåsning

Fördjupningen riktar sig främst till fackligt förtroendevalda och ombudsmän som får frågor om visselblåsning från medlemmar, men kan även vara ett stöd för visselblåsare.

Här finns djupgående beskrivningar av regelverket kring visselblåsning och av olika situationer som kan uppstå när man stöttar en medlem. Det finns också typfall, checklistor och rikligt med lagrumshänvisningar Du hittar dessutom ett kapitel om hur den nya visselblåsarlagen relaterar till redan existerande regelverk inom finanssektorn.

Författare till fördjupningen är Erik Grahn, doktorand i civilrätt vid Uppsala universitet, i samarbete med TCO.

Läs fördjupningen (pdf)

Omslag till Handbok för visselblåsning

Handbok för visselblåsning

I Handbok för visselblåsning finns mer grundläggande information och pedagogiska steg-för-steg-guider att använda när man stöttar en medlem. 

Bild på Lise Donovan

Jurist

Lise Donovan

Bild på Axel  Eriksson

Kommunikatör

Axel Eriksson