Handbok för visselblåsning

Arbetsrätt

Artikel

Sedan december 2021 finns en ny visselblåsarlag i Sverige, som bland annat innebär att fler kan slå larm om missförhållanden som de möter på jobbet och att vissa arbetsgivare ska ha egna kanaler för visselblåsning. Det kan dock vara svårt att förstå vad som gäller och hur man bär sig åt för att visselblåsa och få lagens skydd. Därför har TCO tagit fram en handbok som en hjälp för till exempel förbundsanställda och ombudsmän som stöttar visselblåsare.

Vad innehåller handboken?

Handboken

  • ger en övergripande bild av reglerna kring visselblåsning
  • är ett praktiskt stöd i möten med medlemmar som vill slå larm om missförhållanden
  • är ett praktiskt stöd i diskussioner eller förhandlingar om visselblåsarfrågor med en arbetsgivare.

Utöver informerande texter finns det pedagogiska steg-för-steg-guider som kan användas i tre olika konkreta situationer där man stöttar en medlem: för att ta reda på om det är ett missförhållande som faller inom visselblåsarlagen, för att ta reda på hur medlemmen bör visselblåsa samt om det råder en situation där medlemmen kan ha rätt till skadestånd.

Vem riktar sig handboken till?

Handboken riktar sig främst till fackligt förtroendevalda och ombudsmän som får frågor om visselblåsning från medlemmar, men kan även vara ett stöd för visselblåsare.

Handboken är publicerad hösten 2022. Den är baserad på Fördjupning till handbok för visselblåsning, som Erik Grahn (doktorand i civilrätt) skrivit i samarbete med TCO.

Läs handboken (pdf)

Fördjupning till handboken

Här finns djupgående beskrivningar av regelverket kring visselblåsning och av olika situationer som kan uppstå. Det finns också typfall, checklistor och rikligt med lagrumshänvisningar. 

Omslag till Fördjupning till handbok för visselblåsning
Bild på Lise Donovan

Jurist (tjänstledig)

Lise Donovan

Bild på Axel  Eriksson

Kommunikatör

Axel Eriksson