Arbetsmiljö för ett långt och hållbart arbetsliv

Arbetsmiljö, Valet 2022

Artikel

Ett förbättrat arbetsmiljöarbete skapar förutsättningar för att stärka kompetensförsörjningen, höja kvalitet i välfärdstjänsterna och skapa ett hållbart arbetsliv och är därmed en viktig pusselbit i den långsiktigt goda samhällsekonomiska utvecklingen.

Ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete med samverkan mellan arbetsmarknadens parter utgör grunden. Hälso- och arbetsmiljöfrågor behöver också integreras i verksamheternas strategiska och ekonomiska beslut.

  • Inför effektiva sanktioner för brott mot reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö.
  • Inför en lag mot trakasserier i arbetslivet.
  • Inför en lag om personlig integritet i arbetslivet.
  • Försvaga inte skyddsombudens ställning.
  • Inför hälsobokslut som ett krav i större verksamheter.

Hur mår vi på jobbet?

Rapporten visar bland annat hur arbetsorsakade besvär skiljer sig åt mellan sektorer och vilka besvär som är vanligast beroende på kön och utbildningsnivå. 

Bild på Martine Syrjänen Stålberg

Utredare: arbetsmiljö

Martine Syrjänen Stålberg