StartOm TCOGDPR-information

Så här behandlar vi dina...

Så här behandlar vi dina personuppgifter när du söker arbete hos oss

När du söker jobb hos TCO registrerar vi de uppgifter du lämnar i din ansökan, t. ex. namn, personnummer, kontaktuppgifter, CV och personligt brev.

Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer vi även behandla ytterligare uppgifter såsom anteckningar från intervjutillfällen, uppgifter som dina referenser lämnat eller, i vissa fall, resultat från tester som du genomgått.

TCO, som är personuppgiftsansvarig för behandlingen, använder uppgifterna för att hantera din ansökan. TCO:s rekrytering av personal, och behandlingen av de personuppgifter som är nödvändig för detta syfte, utgör ett berättigat intresse.

Personuppgifter från rekryteringsprocessen behandlas av de som arbetar med den aktuella rekryteringen, t.ex. HR, rekryterande chef och fackliga företrädare.

Om du inte blir anställd av TCO kommer de personuppgifter som registrerats att raderas två år efter att rekryteringsprocessen för befattningen som du sökt har avslutats.

Om du blir anställd av TCO bevaras dina ansökningshandlingar. Läs mer om dina rättigheter i vår integritetspolicy.