StartFakta och politikSamhällsekonomi

Betänkandet Andra chans för...

Betänkandet Andra chans för krisande företag

Samhällsekonomi

Remissvar

2021-06-04

TCO har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Andra chans för krisande företag, SOU 2021:12, från Rekonstruktionsutredningen, och inkommer härmed med följande yttrande.

En avgörande förutsättning för ekonomisk utveckling såväl som fler och bättre jobb är att företag startas, växer och utvecklar sin verksamhet. Ibland håller inte företagsidén eller så har de som driver
företaget inte tillräcklig förmåga. Då är en avveckling, ibland genom konkurs, nödvändig. Men ibland uppstår ekonomiska problem även om företaget med en nystart kan vara livskraftigt. Inte minst den nuvarande situationen genom pandemin är en sådan. Det kan dock även vara betydligt mindre dramatiska orsaker.

Därför välkomnar TCO en ny lag om företagsrekonstruktion. Genom att rekonstruktionen inleds tidigare, en god rådgivning säkerställs och processen stärks kan fler företag med livskraftiga förutsättningar fortsätta verka och utvecklas.

TCO lämnar inte några närmare kommentarer till flertalet av utredningens konkreta förslag utan koncentrerar yttrandet till de delar som berör vissa förhållanden för arbetstagare i samband med en företagsrekonstruktion.

Läs hela remissvaret här.

Bild på Lise Donovan

Jurist

Lise Donovan