Pensionssystemet är bra – förstör det inte

Pension

Debattartikel

2021-10-14

TCO: Förändringar ska skötas inom pensionsgruppen – inte i budgeten. Pensionerna och pensionssystemet har blivit föremål för debatt den senaste tiden. Det är inte så konstigt då det handlar om försörjningen efter ett yrkesliv. Det är viktiga frågor som har stor betydelse både för dagens och morgondagens pensionärer. Det är också därför det är en viktig fråga för oss som facklig organisation. Pensionernas nivå kommer sannolikt att diskuteras i valrörelsen.

För TCO är det helt nödvändigt att man inte överger de grundläggande principerna. Pensionsfrågorna ska skötas inom ramen för pensionsgruppens arbete.

När dagens pensionssystem infördes för drygt tjugo år sedan var målsättningen att det skulle vara hållbart över tid.

Det nya systemet med inkomst- och premiepension skulle, givet att arbetslivet förlängdes i takt med ökningen i livslängd, ge minst lika hög ersättning som det tidigare systemet med folkpension och ATP hade gjort, alltså minst 60 procent av tidigare lön.

TCO:s uppfattning är att det nuvarande pensionssystemet i stora delar fungerar väl. Konstruktionen i sig är robust och den kan vara hållbar över tid.

Men livslängden har ökat mer än förväntat och andelen äldre har ökat, vilket gör att det samlade pensionskapitalet behöver delas på fler personer och fler år.

En förutsättning för ett längre arbetsliv är att det är hållbart så att så många som möjligt kan arbeta hela vägen fram till pension.

Därtill menar vi i TCO att det behövs en höjning av pensionsavgiften. Fler och fler aktörer börjar inse att det är nödvändigt, vilket är välkommet.

För oss är det däremot självklart att en sådan lösning måste ske inom ramen för själva pensionssystemet och genom en bred politisk överenskommelse.  

Faran som uppstår när ändringar inte görs inom ramen för pensionssystemets regelverk, utan vid sidan av och finansierat i statsbudgeten är att systemet rörs till och att förändringar kan tillkomma och gå förlorade varje gång en ny politisk majoritet hittas.

Våra pensioner är alldeles för viktiga för att hanteras på ett sådant sätt.

TCO menar att en höjning av pensionsavgiften inte nödvändigtvis måste leda till högre arbetsgivaravgift, utan att en avgiftsväxling kan ske där och finansieras på annat sätt än i statsbudgeten. 

Finansieringen är dock inte den enda frågan som är nödvändig att lösa för att vi ska ha ett pensionssystem som levererar. Om vi ska arbeta längre så måste det också finnas förutsättningar för det.

En hög förändringstakt på arbetsmarknaden ställer ökade krav på utbildning, vidareutbildning och omställning. I många yrken är dessutom arbetsmiljön inte tillräckligt god för att anställda ska klara av att arbeta några år till än vad som var tänkt.

Åldersdiskriminering är en annan fråga som måste få större uppmärksamhet.

TCO medverkar gärna i diskussioner om pensionssystemet eftersom vi vill bidra till att skapa lösningar, som gör tiden som pensionär så bra som möjligt.

En av de viktigaste utgångspunkterna är att vi har ett pensionssystem som är långsiktigt hållbart, med en stabil finansiering och som inte blir föremål för stora förändringar och oförutsägbarhet beroende på politisk majoritet.

Den stabilitet som ett system som det svenska medför har dessutom väckt internationellt intresse. Delegationer från andra länder ser med avund på det eftersom det är hållbart.

Pensionsgruppens roll är att vårda och värna pensionsöverenskommelsen och det är viktigt att ledamöterna är överens om de åtgärder man vidtar.

Men gruppen behöver enligt vår uppfattning också komma med förslag till åtgärder som höjer pensionerna. Det måste partierna i pensionsgruppen ta till sig av och det får gärna ske i god tid inför valet.

TCO:s position kan verka som en försiktig utgångspunkt. Men om var och en funderar en stund över alternativet – ett pensionssystem som inte är finansierat över tid, där villkoren kan ändras över en natt beroende på vilken politisk majoritet som styr.

Det gör ingen pensionär eller blivande pensionär tryggare. Och det vinner i längden inte heller några val.


Publicerad i Aftonbladet 14/10-2021

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström