Mot 65 och vidare

Pension

Event

2019-09-15

Om vi ska kunna jobba längre behövs rejäla satsningar på arbetsmiljön och ett hållbart arbetsliv. Vilka konkreta åtgärder krävs för att det ska bli verklighet? Vad säger arbetsmiljöforskaren, arbetsgivaren och fackförbunden?

TORSDAG 3 OKTOBER 2019, 08.00–09.30, TCO-HUSET, LINNÉGATAN 14 I STOCKHOLM

I debatten om höjda pensionsåldrar, och att kunna jobba efter 65 år, betonas ofta en fysiskt påfrestande arbetsmiljö som ett hinder. Arbetsmiljön i många yrken där TCO-förbundens medlemmar jobbar utmärks minst lika ofta av psykiska påfrestningar och stress. Bland tjänstemän är psykisk ohälsa den främsta sjukskrivningsorsaken för både män och kvinnor.

På seminariet presenteras TCO:s nya pensionspolitiska program, med särskilt fokus på arbetsmiljöns betydelse för att vi ska kunna arbeta längre.

Frukost serveras från klockan 8. Seminariet pågår mellan klockan 8.30 och 9.30.

Medverkande

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO

Annika Härenstam, arbetsmiljöforskare och professor emerita i arbetsvetenskap

Mats Stenberg, utredare arbetsmiljö Sveriges kommuner och landsting, SKL

Annica Hedbrant, utredare arbetsmiljö Unionen

Hans Flygare, utredare arbetsmiljö Lärarförbundet

Lena Orpana, pensionspolitisk utredare TCO

Moderator: Johanna Palmström, frilansjournalist

TCO:s pensionspolitiska program

I TCO:s pensionspolitiska program beskrivs de utmaningar som pensionssystemet står inför och TCO:s förslag till lösningar.

Bild på José Gutierrez

Presschef (Tjänstledig)

José Gutierrez