Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem

Pension

Remissvar

2019-05-03

Alla förslag om att med någon form av automatik höja åldersgränserna i pensionssystemet är helt orealistiska utan rejäla satsningar på förbättrad arbetsmiljö och kompetensutveckling genom hela arbetslivet.

För det första begränsas möjligheterna att ge nödvändiga och heltäckande förslag om utformningen av en bra framtida pension då förutsättningen är att förslagen ska vara statsfinansiellt neutrala. Exempelvis saknar TCO en diskussion och förslag om höjda avgifter till allmän pension.

Pensionsrätten och avgiften till den allmänna pensionen bör höjas till den nivå som det från början avsågs, 18,5 procent av lönen. Det skulle öka inbetalningarna till det allmänna pensionssystemet med 7 procent och pensionsnivån, det som pensionären får utbetalat varje månad, i motsvarande grad.

För det andra finns inga förslag i remissen som handlar om hur man kan möjliggöra och underlätta för fler individer att arbeta längre.

Alla förslag om att med någon form av automatik höja åldersgränserna är helt orealistiska utan rejäla satsningar på förbättrad arbetsmiljö och kompetensutveckling genom hela arbetslivet.

För det tredje behövs bättre framförhållning. I promemorian anges att tiden fram till 2023 respektive 2026 är en rimlig tid för att genomföra en översyn av åldersgränserna i nuvarande kollektivavtal.

TCO är starkt emot förslaget att en riktålder ska införas redan 2026. Det är inte tillräckligt med tid för att höja dagens åldersgränser med två eller tre år. Tidsfristen är alltför kort för arbetsmarknadens parter. 

Även för individen blir planeringshorisonten för kort, planeringen inför pensionen kan redan ha påbörjats när målsnöret med så kort varsel flyttas. Till exempel kan en person som nu är 60 år redan ha påbörjat  sina planer att gå i pension 2020 genom uttag av sin allmänna pension och tvingas nu med detta förslag ändra sina planer med mycket kort varsel.

Läs hela remissvaret här.

Bild på Lena  Orpana

Utredare pension samt statistiker

Lena Orpana

Bild på Mikael Dubois

Utredare: välfärdsfrågor

Mikael Dubois