För ett längre arbetsliv. Tjänstemännens planering för pension

Pension

Rapport

Många tjänstemän, framförallt kvinnor, vet att de kommer att få en knapp ekonomi som pensionärer. De vet att de skulle behöva arbeta längre upp i åren för att få en högre pension. Ändå är sex av tio inte beredda att arbeta längre än planerat.

Den främsta förklaringen till oviljan att arbeta längre ligger i arbetsmiljön i form av arbetsbelastning, arbetstempo och arbetstider. En lösning ligger i ökade möjligheter att byta jobb, till exempel genom vidareutbildning.

Ladda med rapporten För ett längre arbetsliv

Bild på Lena  Orpana

Utredare pension samt statistiker

Lena Orpana