Från jämställda par till ojämställda föräldrar

Jämställdhet

Rapport

2021-04-20

Varför väljer föräldrar att dela på föräldraledigheten som de gör? Trots möjligheten att dela lika är det få föräldrapar som gör det. Ny forskning visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på dagarna.

  1. Det är inte ekonomin som styr vem som tar ut mest föräldraledighet. Kvinnor är lediga längre även när de tjänar mest. 
  2. Det är inte yrket som styr vem som tar ut mest föräldraledighet. Kvinnor tar längre ledighet i alla yrken. 
  3. Arbetsgivare har olika förväntningar på män och kvinnor. Man förväntar sig att en kvinna ska vara föräldraledig längre än en man och det är detta som styr hur länge man väljer att vara föräldraledig. 

Flexibiliteten och valfriheten i dagens svenska föräldraförsäkring bygger på att föräldrar faktiskt är fria att välja hur de ska fördela dagarna med föräldrapenning mellan sig.

Nyare forskning inom sociologi frågar sig hur fritt valet egentligen är. I den här rapporten redogör vi i korthet för forskning som visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på föräldraledigheten.

Något förenklat kan man säga att det val som föräldrar har på en arbetsplats är att pappor kan vara hemma lika länge som andra pappor, och mammor kan vara hemma lika länge som andra mammor.

En pappa som väljer en ledighet som på hans arbetsplats anses vara för lång blir straffad karriärmässigt och lönemässigt. Även mammor straffas om de bryter mot normerna. Ett val av en kortare föräldraledighet kan göra att många anser att hon är en dålig mamma, att barnet tar skada eller liknande.

Rapporten är en populärversion av en del av en forskningsrapport som TCO har finansierat.

Läs rapporten Från jämställda par till ojämställda föräldrar här. 

Bild på Åsa  Forsell

Utredare: jämställdhet

Åsa Forsell