Föräldraledigheten under barnens två första år – mer ojämställd än statistiken visar

Jämställdhet

Rapport

2023-02-07

I rapporten undersöker TCO både obetald och betald föräldraledighet för att ge en bredare bild av hur ansvaret för föräldraledigheten skiljer sig mellan män och kvinnor. När den obetalda föräldraledigheten räknas in blir skillnaden mellan hur mycket ledighet kvinnor och män tar ut ännu större. Den ojämställda fördelningen av den totala föräldraledigheten, där kvinnor tar ett större ansvar, leder till negativa konsekvenser för kvinnors karriär, inkomst och i förlängningen även pension.

  • Föräldraledigheten är ännu mer ojämställd än vad som syns i statistiken. TCO har undersökt både betald och obetald föräldraledighet under barnens första två år för att få en mer korrekt bild av fördelningen. 
  • Räknad i betald ledighet är kvinnor borta från arbetet i 8,6 månader under ett barns två första år. Den siffran stiger till 12,7 månader när den obetalda ledigheten räknas in. För män är motsvarande siffror 2,4 månader och 3,4 månader.

  • Kvinnor är föräldralediga utan att ta ut föräldrapenning längre än männens totala föräldraledighet.
  • Kvinnors ofta långa sammanhängande frånvaro från arbete under föräldraledighet leder till negativa konsekvenser för karriär, inkomst och i förlängningen även pension.

Kvinnor föräldralediga nio månader mer än män

I den här rapporten undersöker TCO föräldraledigheten under barnens två första år, då den största delen av föräldraledigheten tas ut. Med hjälp av beräkningar på siffror från Försäkringskassan kan TCO visa hur länge kvinnor respektive män totalt är borta från arbete under föräldraledighet. När man bara tar hänsyn till den betalda föräldraledigheten, det vill säga föräldrapenningdagar, är kvinnor borta från arbetet i 8,6 månader under ett barns två första år och männen 2,4 månader. Men när den obetalda ledigheten också räknas in  stiger siffran för kvinnor till 12,7 månader och för män till 3,4 månader. Det är en skillnad på drygt nio månader. 

Skillnaden mellan kvinnors och mäns andel obetald föräldraledighet har dessutom ökat de senaste sex åren, där kvinnors andel obetald ledighet ökar mer än männens. Det pekar på att gapet kan bli större om trenden fortsätter.

Kvinnor tar ut mer obetald föräldraledighet än männens totala föräldraledighet

Vi kan också konstatera att kvinnors genomsnittliga obetalda föräldraledighet är längre än männens genomsnittliga totala föräldraledighet under barnens första två år. Kvinnor var i snitt föräldralediga utan att ta
ut föräldrapenning under 4,2 månader och männen hade i genomsnitt en total föräldraledighet på 3,4 månader. Av den tiden var ungefär en månad obetald ledighet för männen.

I beräkningarna utgår TCO från Försäkringskassans skattningar som visar att kvinnor tar en större andel av sin föräldraledighet som obetald ledighet än vad män gör. Den senaste uppgiften visar att kvinnor tog 32,6 procent av föräldraledigheten under barnets första två år som obetald ledighet, medan män tog 28,2 procent som obetald ledighet. Under den sexårsperiod skattningarna gjorts för syns också att utvecklingen kring obetald ledighet har gått i en mer ojämställd riktning.

 

Läs rapporten

 

Bild på Åsa  Forsell

Utredare: jämställdhet

Åsa Forsell