TCO:s prioriteringar för Sveriges ordförandeskap i EU

EU

Artikel

Sverige tar över ordförandeklubban i EU:s ministerråd den 1 januari och leder sedan arbetet under våren 2023. TCO har tillsammans med LO och Saco tagit fram gemensamma förslag till prioriterade frågor att att driva inför och under ordförandeskapet.

I en tid då våra samhällen och arbetsmarknader präglas av en allt snabbare förändringstakt, där EU:s medlemsländer utmanas av globalisering, digitalisering och klimatkris, är det viktigt med starka parter på arbetsmarknaden. För att ta itu med dessa utmaningar behövs en väl fungerande social dialog, där fack och arbetsgivare hittar gemensamma vägar framåt och bidrar med konstruktiva lösningar.

LO:s, TCO:s och Saco:s mål är ett demokratiskt EU som bidrar till den gröna och digitala omställningen, vilar på respekt för mänskliga rättigheter och där konkurrens på lika villkor samt jämställdhet och partssamverkan står i fokus.

Med det som utgångspunkt bör följande frågor prioriteras under det svenska ordförandeskapet:

  • Handlingsplan för sociala dialogen
  • Slå vakt om demokrati och grundläggande rättigheter
  • Rättvis omställning och kompetensutveckling
  • En inre marknad med rättvis konkurrens, fri rörlighet och schyssta villkor
  • Ökad jämställdhet och jämlikhet för konkurrenskraftiga samhällen
  • EU som global aktör – frihandel för hållbar utveckling

Läs hela dokumentet med LO, TCO och SACO:s prioriteringar. 

Bild på Mika Domisch

Internationell sekreterare

Mika Domisch