Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Artikel

En god arbetsmiljö är helt avgörande för att skapa friska arbetsplatser där människor trivs och kan utvecklas i sitt arbete. Arbetslivets ökade krav på flexibilitet och tillgänglighet innebär dock större hälsorisker för anställda. Dessutom skapar ojämställda arbetsförhållanden mellan kvinno- och mansdominerade yrken stora hälsoskillnader. TCO arbetar för att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet och för jämställda arbetsförhållanden.

Systematiskt arbetsmiljöarbete idag

Det systematiska arbetsmiljöarbetet sker i samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud (som även kallas arbetsmiljöombud). En viktig del i det är den sociala och organisatoriska arbetsmiljön (OSA) som främjar sådant som håller oss friska och motverkar de växande psykiska arbetsrelaterade besvären.

Det finns dock brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet. I en TCO-rapport om skyddsombudens arbete (2021) uppger bara hälften av ombuden att den organisatoriska och sociala arbetsmiljön behandlas i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Nästan 40 procent av skyddsombuden uppger också att de inte har tillräckligt med tid för sitt uppdrag och var femte upplever att chefer och arbetsledare inte har tid att driva arbetsmiljöarbetet, trots att det ska ske enligt lag.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet har också betydelse för sjukskrivningar. I TCO:s rapport om långtidssjukrivna tjänstemän (2021) framgår bland annat att tjänstemän i lägre utsträckning är utsatta för riskfaktorer som kan leda till sjukskrivning på arbetsplatser där det finns ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Ojämställda arbetsförhållanden

Dagens arbetsmarknad präglas även av ojämställda villkor mellan kvinno- och mansdominerade yrken. För män som arbetar inom ett kvinnodominerat yrke är risken dubbelt så stor att bli sjukskriven till följd av stress jämfört med män som arbetar inom ett mansdominerat yrke. Kvinnor som arbetar i ett kvinnodominerat yrke har 44 procent högre risk att bli sjukskrivna till följd av stress än kvinnor som arbetar inom ett mansdominerat yrke. Arbetsmiljön inom kvinnodominerade yrken är generellt sett sämre, vilket i sin tur leder till att kvinnor i högre grad än män drabbas av arbetsrelaterade besvär.

 

TCO:s förslag för en bättre arbetsmiljö

  • Stärk och utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet. Tjänstemän på arbetsplatser med systematiskt arbetsmiljöarbete drabbas i lägre utsträckning av arbetsrelaterade besvär. Systematiskt arbetsmiljöarbete måste integreras i verksamheters ledningsgrupper och följas upp på samma sätt som andra verksamhetsmål och budget följs upp.
  • Fler måste följa reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö. Den psykiska ohälsan på grund av hög arbetsbelastning, stress och press är fortsatt hög, speciellt i kvinnodominerade yrken. Därmed ökar vikten av arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö. Att inte tillämpa OSA-regler måste få tydliga konsekvenser. Detta för att skydda anställda i kvinnodominerade yrken specifikt och i arbetslivet generellt.
  • Inför en lag mot mobbning och trakasserier i arbetslivet. Mobbning och trakasserier skapar ohälsa på arbetsplatsen, men idag saknas det möjlighet till upprättelse och kompensation i form av skadestånd när man blir utsatt. Det behövs en tydlig lagstiftning kring detta.
  • Stärk skyddsombuden. Skyddsombuden bidrar med livsviktiga insikter och insatser. Trots begränsat med utbildning och tid för uppdraget ska de verka för att kollegornas arbetsmiljö förbättras och utvecklas. För att kunna fullgöra uppdraget behöver skyddsombuden mer stöd från såväl chefer som kollegor.

Från riksfaktorer till friskfaktorer

I denna rapport från 2021 fokuserar på långtidssjukskrivna tjänstemän: Vilka de är och hur deras arbetssituation har varit tiden innan sjukskrivningen. Resultaten i rapporten visar att de långtidssjukskrivna tjänstemännen tiden innan de blir sjukskrivna möter flera faktorer i sitt arbete som innebär en förhöjd risk för ohälsa. 

Yngre kvinna sitter vid en dator och tittar bort. I bakgrunden diskuterar kollegor.

Arbetsmiljö vid distansarbete

Vilka fördelar risker finns vid distansarbete? Och vad säger juridiken? Det och mer tar vi upp här. 

En kvinna sitter vid en dator och pratar i mobiltelefon. Hon är hemma vid ett köksbord.
Bild på Martine Syrjänen Stålberg

Utredare: arbetsmiljö

Martine Syrjänen Stålberg

Prenumerera på alla våra nyheter om arbetsmiljö

Vill du få ett mejl samma dag som vi publicerar något nytt inom arbetsmiljö? Då kan du anmäla dig till vår prenumerationstjänst. Du väljer själv vilka ämnen du vill få till din inkorg. Du kan också prenumerera på våra nyhetsbrev. 

Två kvinnor och en man sitter i en soffa med datorer i knät och samtalar och arbetetar

Mer om arbetsmiljö

Här hittar du allt vårt material om arbetsmiljö, till exempel pressmeddelanden, rapporter och blogginlägg. Använd filtreringen för att hitta det du söker.

Filtrera

Sökresultat

Inga träffar

Det finns tyvärr inget innehåll som motsvarar din sökning. Testa att byta sökord eller filtrering.