StartFakta och politikA-kassa

Ett nytt regelverk för...

Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen

A-kassa

Remissvar

2020-10-28

TCO är positiv till en inkomstbaserad arbetslöshetsförsäkring och till utredningens ambition att bredda arbetslöshetsförsäkringen (a-kassan) så att fler arbetslösa täcks in. Inkomstvillkoren behöver dock mildras så att fler omfattas och dessutom inte får ett sämre skydd än idag.

TCO välkomnar konstruktionen i den nya försäkringen men bara om inkomsttak och inkomstvillkor anpassas. Det är centralt att taket i arbetslöshetsförsäkringen höjs så att den blir den omställningsförsäkring som den är avsedd att vara. Inkomstvillkoren behöver mildras så att fler omfattas och dessutom inte får ett sämre skydd än idag.

TCO anser att utredningens förslag om breddningen, att den som inte har tillräcklig förankring på arbetsmarknaden, men har visat sig anställningsbar, kvalar in i a-kassan för en kortare ersättningsperiod än dagens 300 dagar, är bra. Individen får då en chans att med stöd av pengar från a-kassan fortsätta sin etablering på arbetsmarknaden.

TCO menar att det är positivt att nya grupper på arbetsmarknaden, t.ex. så kallade kombinatörer, får större tillgång till försäkringen.

TCO ser många fördelar med att gå från ett arbetsvillkor till ett inkomstvillkor det bidrar till att den föreslagna arbetslöshetsförsäkringen blir enklare och mer transparent för det stora flertalet.

Det finns även risker

En övergång till ett inkomstvillkor innebär att den som har hög lön lättare kvalificerar sig för ersättning från trygghetssystemet än den som har låg lön. Det leder till risk för att det omfördelande inslaget i arbetslöshetsförsäkringen försvagas och att existerande ojämlikhet i samhället förstärks. TCO anser att det är viktigt att arbetslöshetsförsäkringen inte utesluter stora grupper av arbetstagare från försäkringsskydd eller ge vissa grupper betydligt sämre villkor. Det skulle göra både individen och samhället sårbara vid ekonomiska kriser. Arbetslöshetsförsäkringen måste vara en försäkring för hela arbetsmarknaden.

 

Läs hela remissvaret.