Kör inte ned elbilarna i diket, Tesla

Partsmodellen

Blogg

2023-12-08

Teslas ovilja att acceptera den svenska partsmodellen och skriva kollektivavtal är som att självmant köra ned sin elbil i diket. För den svenska partsmodellen med kollektivavtal gynnar alla – Individen, företaget och samhället i stort. Det får vi inte glömma mitt i all medial konfliktbevakning.

I fokus för debatten om den svenska partsmodellen står just nu svenska fackförbund mot globala jätten Tesla och Elon Musk. IF Metall för en viktig kamp, inte bara för de enskilda Teslaanställdas villkor, utan för principen om att i Sverige ska den svenska partsmodellen gälla.

Det värmer en fackordförandes hjärta att så många nu också sluter upp bakom IF Metall. Fackförbundet ST stödjer genom att blockera postutdelning till Tesla och Transport genom blockad av att lasta Teslabilar i flera svenska hamnar. Även fackförbund i Danmark, Norge och Finland genomför nu sympatiåtgärder.

Till och med tidningen Financial Times tar ställning för den svenska partsmodellen och uppmanar Elon Musk att anpassa sig.

Från Tesla möts man för det mesta av tystnad. Förmodligen eftersom man inte har så många goda argument att komma med. I stället slänger man stämningsansökningar runtomkring sig och hoppas att något ska fastna.

Mindre konflikt och mer produktivitet med kollektivavtal

Den svenska partsmodellen har tjänat Sverige väl. Samarbete och dialog mellan arbetsgivare och fackliga organisationer på arbetsplatser i hela landet är centralt för att nå goda resultat i både offentlig och privat verksamhet. Forskning har vid flertalet tillfällen slagit fast att god arbetsmiljö och bra ledarskap ökar kreativitet, produktivitet och i slutändan lönsamheten. Det är något som gynnar oss alla, och inte minst Sverige som nation.

Vi har tillsammans i Sverige genom ett fungerande samarbete där 90 procent av arbetsplatserna omfattas av kollektivavtal, levererat decennier av såväl reallöneökningar som tillväxt. Dessutom har vi en låg nivå av konflikt på arbetsmarknaden. I Sverige hade vi 11 förlorade arbetsdagar enligt Medlingsinstitutet år 2021. Att jämföra med exempelvis Norges 116 250 samma år och Finlands 34 100.

Därför är det som nu händer att likna med att Tesla kör sina elbilar ned i svenska diken. Omfamnar man den svenska partsmodellen får man istället mindre konflikt, bättre lönsamhet och nöjdare anställda.

Flexibla kollektivavtal framför stelbent lagstiftning

I Sverige har fackförbund och arbetsgivare gemensamt slagit fast att det är bättre att komma överens på arbetsplatserna om vad som funkar bäst för den specifika branschen, än att reglera arbetsmarknaden med lagar som ska gälla lika för alla. Alternativet att arbetsmarknaden skulle vara oreglerad finns ju inte. Så istället för de flexibla lösningar som kollektivavtal innebär står stelbent lagstiftning där en modell ska passa alla, stora techbolag såväl som mindre tjänsteföretag.

Elon Musk förstår inte svensk arbetsmarknad

Att Elon Musks reagerar så kraftfullt på strejken på Tesla, att de till och med vill be regeringen om hjälp, visar att de inte förstått hur svensk arbetsmarknad fungerar.

Arbetsmarknaden behöver olika lösningar för olika verksamheter och olika tider. Det är därför vi aldrig kommer göra avkall på den modell som är en långvarig framgångssaga – för individen, för företagen och för Sverige.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström