Jämställda pensioner byggt på gåvor?

Pension

Blogg

2023-02-09

Pensionsmyndighetens nya rapport om jämställda löner innehåller förslag till åtgärder som skulle flytta frågan om jämställda pensioner från pensionssystemet till köksborden. När det gäller pensionssystemet vill TCO se andra åtgärder för mer jämställda pensioner.

I dagarna presenterade Pensionsmyndigheten en ny rapport, ”Åtgärder för mer jämställda och jämlika pensioner”. Det är bra att fler aktörer funderar över hur vi åstadkommer det. Men vi var säkert fler som höjde på ögonbrynen kring en del av förslagen.

Dock ska ärligt sägas att myndigheten inte föreslår några åtgärder, utan endast redovisar effekten av olika åtgärder. Myndigheten påpekar också att varje åtgärd kommer med ett pris.

Och inget ont om köksbordsdiskussioner. De kan behövas, men då framför allt handla om hur vi skapar rätt möjligheter för alla att delta på jämställda villkor i det arbetsliv som är grunden för våra pensioner. För ett arbetsliv som skapar ökad ekonomisk jämställdhet.

Pensionsmyndigheten konstaterar att den genomsnittliga skillnaden i pension mellan män och kvinnor är stor, större än skillnaden i arbetsinkomster. Utvecklingen mot mer jämställda pensioner går mycket långsamt och även om inkomsterna blev helt jämställda skulle det dröja mellan 40 och 50 år innan pensionerna var jämställda.

Tre åtgärder för att minska pensionsgapet

Rapporten presenterar en serie åtgärder som skulle kunna minska gapet i pension. Av dessa är det tre som myndigheten själva bedömer värda att undersöka vidare:

  • Delning av inkomstpensionsrätt
  • Efterlevandeskydd för inkomstpension
  • Möjlighet för sambor att föra över premiepensionsrätt

Motiven till att välja just dessa åtgärder är att de enligt Pensionsmyndigheten skulle ha minst negativ påverkan på arbetsutbudet, livsinkomstprincipen och på statens budget.

Tyvärr verkar Pensionsmyndigheten denna gång inte riktigt uppmärksamma sambandet mellan åtgärd och pris. Konstruktionen i förslagen utgår från en tvåsamhet. Inte utgångspunkten att individen själv tjänar in sin pension – livsinkomstprincipen. Förslagen stärker inte jämställdheten eller kvinnors självständighet, snarare tvärtom. Detta även om de i något fall skulle minska skillnaden i allmän pension mellan män och kvinnor.

Förslagen bygger på att kvinnor lever ihop med män som har tillräckligt mycket högre inkomst och dessutom kan tänka sig dela med sig av sin pension som gåva. Att grunda jämställda pensioner på gåvor mellan makar och sambor känns gammeldags, lite tillbaka till sambeskattningens era. Det bryter mot flera andra viktiga principer för pensionssystemet, som stabilitet och förutsägbarhet. Med sådana åtgärder för mer jämställda pensioner frångår vi dessutom de individuella rättigheter som vårt välfärdssamhälle bygger på och som är centrala för det jämställda samhälle vi vill ha. Dessutom glöms ensamstående helt bort.  

Tyvärr måste vi konstatera att det inte finns någon quick fix för att åstadkomma jämställda pensioner i vårt pensionssystem som bygger på livsinkomstprincipen. Inkomstpensionen är relaterad till livsinkomsten och inkomsterna är ojämnt fördelade mellan kvinnor och män. Jämnare fördelade arbetsinkomster bidrar till att minska inkomstgapet för framtida pensionärer, men inte för dem som redan gått i pension.

Gåvor mellan makar och sambor fel väg att gå

Mer behöver göras för jämställda pensioner – framför allt åtgärder för att nå jämnare livsinkomster innan pensionsåldern. Men gåvor mellan makar och sambor är fel väg att gå.

Frågan är om inte sådana gåvor snarare skulle ta oss ännu längre från målet för jämställdhetspolitiken – ”att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv” – än ett steg närmare?

Det finns dock förändringar som kan ge högre pension och som är möjliga att genomföra inom ramen för dagens pensionssystem, med bevarande av livsinkomsten, systemets autonomi, stabilitet och förutsägbarhet. TCO har tre förslag:

  • Höjd pensionsrätt genom höjda pensionsavgifter
  • Utdelning av överskott – en gas i pensionssystemet
  • Finansiering avgiftshöjningen genom en skatteväxling i arbetsgivaravgiften.

Det är mer angeläget än någonsin att höja även inkomstpensionen, för att återupprätta arbetslinjen och att det lönar sig att arbeta för pensionen. Detta behöver politiken kavla upp ärmarna och se till att fokusera på.

Prenumerera på alla inlägg från Therese Svanström. 

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström