Hur uppnår vi ett långsiktigt hållbart pensionssystem?

Pension

Blogg

2023-04-26

Under onsdagen höll TCO ett samtal om förutsättningarna att få till ett långsiktigt hållbart pensionssystem. Jag är glad att så många från politiken, myndigheter, pensionsbranschen och fackförbund deltog och bidrog för att komma framåt i frågan.

TCO har länge efterlyst fler breda och långsiktiga överenskommelser i politiken. Väljarna håller med. Nio av tio vill att riksdagspartierna kommer överens i viktiga frågor, visar en eftervalsundersökning Novus gjort på uppdrag av TCO.

Ett stort ansvar för att få till långsiktiga överenskommelser ligger förstås på politiken. Breda politiska överenskommelser är svåra att få till, men fler partier behöver göra det väljarna vill – välja samarbete och kompromisser framför konflikt.

Arena för dialog ska främja samtal och kompromisser

TCO vill lyfta vikten av hållbara överenskommelser i politiken genom konstruktiva samtal och erbjuder därför en arena för dialog. En arena med ambitionen att komma bortom talepunkter och statiska konfliktlinjer, till att prata med varandra och kompromissa för att lösa svåra samhällsproblem.

Det är inom ramen för arenan som representanter från politik, myndigheter, bransch och fackförbund under onsdagens träffats för att diskutera utmaningar och förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart pensionssystem.  

Pensionsfrågan kräver långsiktighet

Det är inte rimligt eller för den delen önskvärt att det ska finnas breda överenskommelser i alla frågor. Det är viktigt med politiska alternativ och att dessa syns och ställs mot varandra i debatten, men jag tror att få tjänar på att vissa frågor kastas om vart fjärde år vid val. Pensionerna är en sådan fråga.

Pensionsfrågan är ett tydligt exempel på ett område som kräver långsiktighet och hållbarhet. Människor bör få veta vad som styr nivån på ens pension och hur man kan påverka detta. Lika viktigt som förutsägbarhet är att systemet också är finansiellt hållbart i längden. Det går inte om systemet kontinuerligt undergrävs av olika tillägg och påbyggnader baserade på vändande opinionsvindar och som dessutom byggs med små förgängliga politiska majoriteter.

Gemensamma principer och högre kunskap behövs

Mot bakgrund av hur debatten i pensionsfrågan sett ut de senaste åren är jag glad att så många ville ta sig tiden att diskutera hur en bred överenskommelse kan komma till stånd. Från onsdagens samtal kan jag konstatera att många har en gemensam bild av varför det behövs och en vilja att nå dit.

En slutsats från samtalet var att det finns ett behov av en kunskapshöjning generellt om pensioner och en utvärdering av nuvarande system, vilket borde vara ett lätt första steg att ta tag i. En annan slutsats var att det behövs gemensamma principer för vad ett långsiktigt system ska byggas på, men att det kan vara en svårare nöt att knäcka.

Med en gemensam bild kan vi dock bygga vidare och fortsätta diskussionen för att landa i en överenskommelse som håller över tid. Det gagnar såväl individen som samhället i stort.

TCO:s Arena för dialog

TCO vill främja breda överenskommelser genom en arena för dialog. 

Therese Svanström ordförande TCO
Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström