Hur skapar vi ett skattessystem i takt med tiden?

Samhällsekonomi

Blogg

2024-03-15

TCO samlade i veckan beslutsfattare, forskare, näringsliv, myndigheter och fackförbund för att diskutera hur vi kan skapa ett skattesystem i takt med tiden. Frågan är svår och komplex, men tydligt är att flera ser behovet av en bred överenskommelse för att nå dit.

Trots olika ingångar och åsikter är jag glad att så många ville delta, samtala och lyssna på andra perspektiv när TCO:s Arena för dialog på temat skattesystem hölls. Jag är stärkt i min övertygelse om att samtal bortom talepunkter och högt tonläge är vägen fram för att hitta långsiktiga breda överenskommelser i viktiga politiska frågor, vilket är hela syftet med TCO:s Arena för dialog.

Nya utmaningar kräver nya lösningar

Jag upplever att det finns en samstämmighet om att när samhället förändras behöver skattesystemet också göra det. Speciellt mot bakgrund av att det de senaste 30 åren har skett stora samhällsförändringar som dagens skattesystem inte hanterar i tillräcklig utsträckning. Den demografiska utvecklingen, klimatomställningen, AI och kompetensförsörjningen är några exempel på förändringar som togs upp under samtalen.  

Inte helt nya rör men en relining

Skattesystemet är ett idag ett komplext lapptäcke i behov av ett helhetsgrepp. Under samtalen var många överens om att det behövs ett gemensamt kunskapsunderlag för att skapa en bild av samhällsutmaningarna och hur skattesystemet kan formas för att hantera dessa.

Vi befinner oss inte i samma läge som på 90-talet, då den senaste skattereformen genomfördes i Sverige. Det är inte helt nya rör och ledningar som krävs men en relining och justering. Det finns ett behov av blocköverskridande arbetssätt för att hitta den samstämmigheten och bädda för långsiktigt hållbara förslag, exempelvis genom en parlamentarisk kommitté. Det var flera överens om. Vi måste också blicka ut och jämföra oss med andra länder, inte minst för att stärka den svenska konkurrenskraften.

Ett skattesystem i takt med tiden

Ett skattesystem i takt med tiden är inget man knäpper med fingrarna och så faller det på plats. Det krävs ett gediget arbete och en villighet att kompromissa. Det kommer även behöva göras justeringar både nu och i framtiden. På 90-talet hade de troligen svårt att se vidden av digitaliseringens effekter på arbetet. Om vi blickar 30 år framåt idag finns det sannolikt motsvarande samhällsförändringar som i detalj inte går att förutspå. Däremot kan vi idag komma överens om principer för skattesystemet. Några principer som lyftes under samtalet var tillit till skattesystemet och behovet av transparens, enkelhet, begriplighet, förutsägbarhet och långsiktighet. Att komma överens om grundläggande pricniper kan vara ett viktigt första steg på vägen.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström