Fackrörelsens roll i svåra tider: både möta oro och skänka framtidstro

TCO

Blogg

2022-12-21

Julen närmar sig och TCO:s ordförande Therese Svanström blickar tillbaka på året som gått. Ett år som återigen satt ljuset på fackföreningsrörelsens viktiga roll i att både möta oro och skänka framtidstro.

TCO fortsätter påverka i nytt politiskt läge

Nu är det snart dags att lägga ned arbetet och gå på en efterlängtad julledighet. Det har varit ett spännande och intensivt år där riksdagsvalet får sägas vara den stora höjdpunkten. Vi har fått ett regeringsskifte och ett nytt politiskt läge. Det i sig ställer högre krav på oss – inte minst eftersom det finns nya ministrar, staber och inte minst riksdagsledamöter i olika funktioner att inleda en långsiktig relation med.

I såväl Tidöavtalet som regeringsförklaringen finns det delar som vi välkomnar men också sådant som vi ser som problematiskt. Vår uppgift är att, på ett konstruktivt sätt, förklara hur de olika förslagen påverkar TCO-förbundens medlemmar men också samhället i stort. Samtidigt ska vi driva på för våra egna förslag. Arbetet är påbörjat och jag och kansliet ser fram emot en fortsättning på andra sidan nyår.

Ett år präglat av Rysslands invasion av Ukraina

Rysslands invasion av Ukraina pågår alltjämt och det ser dessvärre inte ut att finnas någon ljusning i närtid. Det påverkar så klart främst ukrainare i Ukraina men också i Sverige och resten av världen. De konsekvenser vi ser på hemmaplan är skenande el- och bränslepriser, höjda boräntor och en inflation som förhoppningsvis snart är nere på önskvärda nivåer. Jag tror att vi alla märker av att stämningen bland folk generellt är något dämpad. För mig är det viktigt att vi, som fackliga företrädare, kan bekräfta människors befogade oro men också skänka framtidstro i en tid som är allt annat än enkel. I det här sammanhanget är det också värt att påpeka att vårt internationella arbete på nordisk, europeisk och på global nivå är viktigare än på länge. Vi måste hålla ihop.

Fackliga organisationer har en viktig roll i totalförsvaret

Även om det lackar mot jul och jag har för avsikt att vara ledig tillsammans med mina nära och kära kan jag inte låta bli att blicka framåt. Arbetet rivstartar med deltagande på Folk och försvars rikskonferens som för första gången efter pandemin äger rum i fysisk form. Av förklarliga skäl kommer ett stort fokus ligga på det militära försvaret och den svenska Nato-ansökningsprocessen. Det är viktiga och nödvändiga frågor men det är inte allt. Fackliga organisationer har spelat och bör även i framtiden spela en viktig roll i totalförsvaret. Dessutom finns det anledning att påminna om att trygghet även omfattar sådant som är mer vardagsnära. Vi kan bli föräldrar, sjuka, bli av med jobbet eller kanske gå i pension efter ett långt arbetsliv. Då måste vi också vara trygga. Det står på intet sätt i motsatsställning till ett tryggt och säkert Sverige men det är likväl nödvändigt att påminna om i tider som dessa.

God jul!

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström