Dags för en omstart av pensionsgruppen

Pension

Blogg

2022-06-15

Just nu pågår vårbudgetdebatten i riksdagen. Det mesta kretsar dock kring hur och när de med lägst pensioner ska få mer pengar. De två förslag det i praktiken nu står mellan handlar om höjd garantipension och höjt bostadstillägg, men med lite olika belopp.

Från båda sidor låter det som skillnaden mellan himmel och barbari. Och nu tycks det som om dagen kan sluta med att inget förslag överhuvudtaget blir godkänt. Och att regeringen i stället återkommer med ytterligare en extra ändringsbudget.

Att beslut om statens budget tas på så lösa boliner, utan ordentlig beredning och utan att olika frågor vägs mot varandra är djupt olyckligt och skadar den långsiktiga trovärdigheten för svensk ekonomi i en orolig tid.

Att det dessutom gäller en så grundläggande och långsiktig fråga som utformningen av pensionssystemet och villkoren för dem som gått i pension är extra allvarligt. TCO har länge varnat för vad som kan hända om pensionsfrågorna blir en del av den årliga budgetprocessen.

Den budgetcirkus som nu pågår är bortom våra varningar. Det här är ovärdigt och alla – väljare med pension eller med pensionen framför sig – förtjänar att politiken tar dem på allvar.

Pensionssystemet är i huvudsak bra utformat. Men livets längd ökar mer än arbetslivet just nu och jämfört med gamla prognoser. Därför blir den allmänna pensionen inte tillräckligt hög per månad, när samma pengar ska räcka för ett längre pensionärsliv.

Detta är skälet till att TCO vill höja avsättningen till pensionssystemet vid sidan av reformer för att fler ska orka och vilja arbeta längre.

Att dagens och morgondagens pensionärer är mer betjänta av ett väl fungerande, sammanhängande och rimligt förutsägbart pensionssystem än av valcirkus är ett av de bärande skälen för systemets konstruktion och för att det är avskilt från statens budget.

Efter valet behöver partierna ta sig samman och se till att få en omstart av arbetet inom ramen för en pensionsarbetsgrupp där breda och långsiktigt stabila förutsättningar för pensionen läggs fast.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström