Bra jobbat alla fackligt förtroendevalda!

TCO

Blogg

2023-05-31

I en tid då arbetslivet utvecklas och förändras snabbt är behovet av fackligt förtroendevalda viktigare än någonsin. De utmaningar vi står inför kräver representation och en stark röst för arbetstagarnas rättigheter och intressen. Ni är alla modiga och engagerade individer som spelar en ovärderlig roll i att säkerställa rättvisa och värdiga arbetsvillkor för oss alla.

För ett par år sedan beslutade Finansförbundets kongress att instifta Förtroendevaldas dag för att uppmärksamma det arbete förtroendevalda gör på arbetsplatsen. Och av alla dessa dagar som finns för att fira eller uppmärksamma viktiga frågor är det få som känns lika klockren som denna. Så idag – på förtroendevaldas dag – vill jag instämma i ett rejält ”Bra jobbat” som tack och uppmuntran till alla förtroendevalda inom TCO-förbunden.

Arbetslivet utvecklas, och det gör även rollen som fackligt förtroendevald. Klimatet och de krav som ställs på förändring är en central facklig fråga eftersom så mycket handlar om arbetsmarknadens omställning. Våra förbunds förtroendevalda och medlemmar finns på många av de arbetsplatser där delar av omställningen måste ske. TCO vill bidra till att öka kunskaperna genom till exempel fler klimatambassadörer och ombud.

Jag vet att väldigt många av er som är fackligt förtroendevalda också gör ideellt arbete för andra organisationer. Det engagemang ni visar är en förutsättning för en levande demokrati och ett starkt civilsamhälle. Jag lovar att göra allt jag kan för att värna om och stödja alla ni fackligt förtroendevalda så att ni har de resurser och den kunskap som behövs för att utföra ert uppdrag på bästa sätt. För så utvecklar vi oss själva, våra arbetsplatser och det svenska samhället. Det är – med andra ord – oerhört bra jobbat!

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström