Medlemsförbund

TCO är en centralorganisation för 12 fackförbund som tillsammans har 1,2 miljoner medlemmar.

TCO-förbunden omfattar en mängd branscher och professionella yrkesutövare inom både privat och offentlig sektor. Medlemmarna i förbunden arbetar till exempel som ingenjörer, poliser, ekonomer och sjuksköterskor, inom allt från kommuner, statliga myndigheter och försvarsmakten till banker och försäkringsbolag. Många av medlemmarna är chefer och ledare och allt fler är egenföretagare. De flesta av förbunden är även öppna för studerande medlemmar.

Som individ är du inte medlem i TCO, utan i något av förbunden, som i sin tur tillhör TCO.

Alla våra medlemsförbund:

 • Fackförbundet ST – för dig som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag.
 • Finansförbundet – organiserar dig som arbetar inom bank- och finansbranschen, oavsett befattning.
 • Forena – det största facket inom försäkringsbranschen. Omfattar alla yrkesroller på försäkringsbolag, försäkringsförmedlare och banker som ägs av försäkringsbolag.
 • Försvarsförbundet – fackförbundet som organiserar verksamma inom Försvarsmakten och dess närliggande verksamhetsområden.
 • Journalistförbundet – yrkes- och fackförbundet för journalister som arbetar för svenska medier.
 • Polisförbundet – organiserar de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige.
 • Scen & Film – fackförbundet för dig som jobbar inom scenkonst, film, tv och event, inklusive teknisk och administrativ personal.
 • SYMF – en facklig organisation för dig som arbetar till exempel i symfoniorkester eller på operahus, länsteater- och länsmusikavdelningar samt musik- och privatteatrar.
 • TULL-KUST organiserar tjänstemän anställda i Tullverket och Kustbevakningen
 • Unionen – Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden.
 • Vision – fackförbundet för dig som jobbar inom välfärden, inom kommun, region, kyrkan eller ett bolag kopplat till välfärden, till exempel privat sjukvård.
 • Vårdförbundet – ett yrkesförbund som organiserar legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor samt studenter inom respektive utbildning.