TCO:s böcker och vägledningar

TCO har ger ut böcker och vägledningar för att göra de förtroendevalda i medlemsförbundens arbete lättare. Vi har bland annat gett ut Handbok för jämställda möten och Handbok mot sexuella trakasserier i arbetslivet. Du hittar alla våra böcker, vägledningar och fördjupningar här.

En kvinna sitter vid en dator och pratar i mobiltelefon. Hon är hemma vid ett köksbord.

Arbetsmiljö vid distansarbete

Vilka fördelar och risker finns vid distansarbete? Och vad säger juridiken. Det och mer tar vi upp i den här vägledningen.

Bild på Andreas Beckert

Chef Arena för samverkan

Andreas Beckert