Stå upp för demokratin under valåret 2022!

TCO, Valet 2022

Blogg

2022-01-13

Riksdagsåret rivstartade igår med partiledardebatt i riksdagen. Ett år då vi också går in i ett valår. För precis 100 år sedan – 10 januari 1922 - tog de första kvinnorna plats i Sveriges riksdag och vi har det gångna året firat att vår demokrati nu har 100 år på nacken. Det ska vi vara stolta och glada över. Men vi måste också inse att hundra år är en kort tid i mänsklig historia. Demokratin är inget vi kan ta för givet, den måste vinnas varje dag. Genom de sätt på vilket vi agerar och genom det politiska systemets ansvarstagande.

Partiledardebatten igår liksom den diskussion som fördes under årets rikskonferens arrangerad av Folk och Försvar visar också att frågan om hotet mot vår demokrati är större än på länge. Det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld där länder rustar upp och agerar med anti-demokratiska aktioner i kombination med nya säkerhetshot såsom cyberhot och därtill en pandemi som sätter normaliteten ur spel är allvarliga.  

Nu om någonsin krävs att vårt samhälle står upp för och försvarar demokratiska värden. TCO-förbundens medlemmar är viktiga i det arbetet. Både som yrkesutövare i samhällsviktiga yrken, men också som aktiva deltagare i det civila samhällets olika organisationer. Därför är det oroande att vi nu i flera av TCO-förbunden ser att medlemmarna – poliser, socialsekreterare, finansanställda, sjuksköterskor, tjänstemän på myndigheter, journalister och kulturarbetare – i sin yrkesutövning utsätts för ökat hot och våld.  

Tilliten till våra institutioner är central för en demokrati. Det kräver människor som vill jobba inom olika sektorer och yrken och som vågar vara både korrekta och modiga i sin yrkesutövning. Vi måste stoppa den utveckling som nu sprider sig och det kräver olika insatser i olika branscher. TCO och medlemsförbunden har pekat på en rad olika behov av åtgärder. 

Det kräver också att vi värderar det arbete som görs av TCO-förbundens medlemmar. Politiken måste gå före och värna både samhällsinstitutionerna och bidra till ett samtalsklimat som inte göder hat, hot och våld. Utan skapar framtidstro, vilja att bidra till ett demokratiskt samhälle och känslan av att din och min insats gör skillnad.  

Det är min förhoppning att valåret 2022 kan präglas av den insikten och viljan. Och från TCO och medlemsförbunden kommer vi göra vårt bästa för att fortsatt bidra till att värna och utveckla vår demokrati genom vårt arbete och engagemang i fackliga organisationer som har demokratin som utgångspunkt för allt vårt arbete. Tillsammans kan vi. 

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström