Vägen från sjukskrivning till arbete

Sjukförsäkring

Rapport

Att komma tillbaka från en långtidssjukskrivning kan ta tid och att få rehabilitering är många gånger centralt för att snabbare kunna avsluta sjukskrivningen och börja jobba igen. I den här rapporten visar TCO att det finns betydande brister i rehabiliteringen för tjänstemän. Bristerna finns i alla sektorer men är särskilt tydliga för vissa grupper. Det handlar om kvinnliga tjänstemän i kommunal sektor och de som har blivit sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa.

  • Arbetsgivarnas drivkrafter måste bli starkare. Försäkringskassan kan till exempel i högre utsträckning meddela Arbetsmiljöverket om det finns brister i hos en arbetsgivare. Det kan också handla om ekonomiska drivkrafter riktade mot arbetsgivare som inte tar sitt ansvar för att återgång i arbete.
  • Försäkringskassan måste bli mer aktiv. Myndigheten ska ges en skyldighet att klarlägga rehabiliteringsbehovet senast dag 60 i sjukperioden.
  • Ändra reglerna i sjukförsäkringen. Regelverket kring rehabilitering måste bli mer flexibelt så att fler får möjlighet att fullfölja rehabilitering så att kompetens och erfarenhet tas tillvara. Genomför utredningsförslagen som ligger på regeringens bord.

Att det finns en välfungerande sjukförsäkring är en central del av våra trygghetssystem. Den ska ge ett tillräckligt gott ekonomiskt skydd vid sjukdom samtidigt som den anställde kan få möjlighet att komma tillbaka till sitt arbete inom en rimlig tid. 

Vid en långtidssjukskrivning är det helt nödvändigt att det finns arbetsanpassning och rehabilitering som gör att den anställda får stöd att återgå till arbetet. Den här rapporten från TCO visar dock att det finns stora brister, till exempel är det endast 45 procent, mindre än hälften av de långtidssjukskrivna tjänstemännen som är nöjda med arbetsgivarens insatser och runt var tredje 32 procent är kritisk. 

Det är avgörande att den som blivit sjuk i möjligaste mån ges möjlighet att komma tillbaka i arbete. Det är därför mycket allvarligt både för samhället och för enskilda att många långtidssjukskrivna tjänstemän inte får den rehabilitering och stöd de behöver. 

Det är också allvarligt att bristerna är mer påtagliga inom flera yrken där det finns ett stort behov av att rekrytera. Det kan leda till att värdefull kompetens och erfarenhet går förlorad inom framför allt välfärdssektorn, där det idag ofta råder brist på arbetskraft och där vi vet att det kommer råda ännu större brist i framtiden.

Läs hela rapporten.

Bild på Mikael Dubois

Utredare: välfärdsfrågor

Mikael Dubois