Seminarium: Vad händer med arbetsskadeförsäkringen?

Sjukförsäkring

Event

2023-10-04

Arbetsskadeförsäkringen har under en längre tid urholkats i och med att allt färre får ersättning. Efter stark kritik från bland annat TCO tillsatte förra regeringen Arbetsskadeutredningen, med uppdrag att säkerställa att arbetsskadeförsäkringen ger ekonomisk trygghet vid arbetsskada. Utredningens slutbetänkandet presenterades 14 september. Det här pratade vi om på ett frukostseminarium!

Den 14 september presenterade arbetsskadeutredningen sina förslag om hur försäkringen bör utvecklas. Hur har utredaren resonerat? Vad innebär utredningens förslag för tjänstemän som blir skadade i arbetet? Och vad säger politiken om utredningens förslag? 

Medverkande

Dan Holke, utredare och f.d. chefsjurist 

Magnus Resare (M), riksdagsledamot 

Jessica Rodén (S), riksdagsledamot 

Linda Olausson, förbundsjurist Vision 

Linda Wallin, förbundsjurist Unionen 

Therese Svanström, ordförande TCO

Bild på Jonny Söderström

Presskommunikatör

Jonny Söderström