StartFakta och politikSjukförsäkring

Lagda reformer ligger – men...

Lagda reformer ligger – men vilka är regeringens ambitioner?

Sjukförsäkring

Blogg

2022-11-09

Genomförda reformer inom sjukförsäkringen ligger fast i regeringens budget för 2023. En bortre tidsgräns för sjukpenningen återinförs inte. Samtidigt betonar regeringen att fokus kommer att vara på rehabilitering och att motverka och förkorta sjukskrivningar, och aviserar utredningar om utökat arbetsutbud och successiv kvalificering till välfärdsförmåner. Vad det innebär konkret återstår att se.

Regeringen har nu presenterat budgetpropositionen för 2023. Det kan noteras att de reformer den tidigare regeringen genomfört inom sjukförsäkringen ligger fast. Det innebär bland annat att regelverket kring sjukförsäkringens tidsgränser, särskilda regler för äldre, ökad flexibilitet vid deltidssjukskrivning och höjningen av taket för sjukpenning inte ändras trots att de nya regeringspartierna i stora delar var negativa till reformerna.

Välkomnar att reformer ligger fast

För TCO:s del är det mycket välkommet att genomförda reformer ligger fast. TCO har, med LO och Saco, varit starkt pådrivande. Att reformerna ligger fast kan nog delvis förklaras av att den nya regeringen haft ont om tid, men också (får vi hoppas) av att regeringen insett att reformerna har ett starkt stöd bland deras väljare. Sedan kan ju det faktum att Sverigedemokraterna är positiv till reformerna spelat roll när partierna har förhandlat.

Trots att samtliga regeringspartier har det som förslag återinförs inte en bortre tidsgräns för sjukpenningen. När det gäller anslagen i övrigt innebär budgeten inga överraskningar. Anslagen ligger huvudsakligen i nivå med tidigare budgetar.

Men vilka är regeringens ambitioner?

Regeringen betonar både i budgeten och i Tidöavtalet att fokus i sjukförsäkringen ska vara på rehabilitering och att motverka onödiga och långa sjukskrivningar. Höjda ambitioner när det gäller rehabilitering och det förebyggande arbetet har TCO efterfrågat. Här finns redan förslag från betänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69), som TCO och andra ställt sig positiva till. Förhoppningsvis kan en ökad ambition leda till att förslagen blir verklighet.

Vill öka arbetsutbudet

Regeringen vill också öka arbetsutbudet och se över möjligheten till successiv kvalificering till välfärdsförmåner. Det första torde syfta till förslaget på ett ”bidragstak”, vilket i princip inte rör socialförsäkringarna. Samtidigt kan ett sådant förslag indirekt påverka ersättningen från socialförsäkringarna. Och en successiv kvalificering in i välfärdsförmåner kan få genomgripande konsekvenser för dagens system med bosättningsbaserade respektive arbetsbaserade förmåner inom socialförsäkringssystemet. Det är också oklart hur detta rimmar med EU:s regler och likabehandlingsprincipen.

Positivt att fokus sätts på rehabilitering

Sammantaget positivt att genomförda reformer ligger fast och att fokus sätts på rehabilitering och att förebygga ohälsa. Vad detta innebär konkret återstår dock att se, liksom vad regeringens ambitioner för ökat fokus på arbetsutbud och grunderna för tillgång till välfärdsförmåner innebär.

Bild på Mikael Dubois

Utredare: välfärdsfrågor

Mikael Dubois