Framgång för TCO i sjukförsäkringsfrågan

Sjukförsäkring

Nyhet

2020-05-14

2018 tillsatte regeringen med dåvarande socialförsäkringsminister Annika Strandhäll utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum. Utredningen tillsattes mot bakgrund av den kraftiga kritik som bland annat TCO riktat mot oklarheter kring Försäkringskassans bedömningar av de sjukskrivnas arbetsförmåga. Utredaren Clas Jansson har nu har nu presenterat slutbetänkande En sjukförsäkring anpassad till individen med flera förslag som TCO har jobbat hårt för att få igenom.

TCO var en av remissinstanserna under utredningen och har under den gångna tiden kommit med ett antal relevanta inspel för våra medlemsgrupper. Vi krävde tidigt ett rejält omtag av sjukförsäkringen med ett tydligare fokus på rehabilitering och att ta tillvara på kompetens och erfarenhet, snarare än att snabbt pressa sjukskrivna ut i arbetslöshet eller till arbeten där den enskildes utbildning och kunskap inte prioriterades.

En av TCO:s viktigaste ståndpunkter har varit att sjukskrivnas arbetsförmåga måste prövas mot tydligt specificerade yrken, och en existerande arbetsmarknad. Något som även utredningen nu föreslår. Arbetsförmågan ska nu bedömas på detta sätt till dag 90 i sjukperioden. Först därefter ska arbetsförmågan bedömas mot hela arbetsmarknaden.

Utredningens förslag är sålunda en förbättring mot den ordning som gäller idag.  Samtidigt – något som TCO också har påpekat i diskussionerna med utredningen – kan valet av 90 dagar ifrågasättas. För egenföretagare gäller nämligen att deras arbetsförmåga prövas mot det egna företagandet i 180 dagar – rimligen borde för enhetlighetens skull samma regler gällt här.

Att utredningen stort har bejakat TCO:s förslag är naturligtvis en stor framgång, men vi vilar inte där. Nu handlar det om att se till att arbetet med att göra lagstiftning av förslagen sätts igång. Och där kommer vi att fortsätta att jobba för våra medlemmars bästa.

Vill ni läsa mer i ämnet finns det vårt senaste yttrande.

Bild på Mikael Dubois

Utredare: välfärdsfrågor

Mikael Dubois