Vårbudgeten: TCO efterlyser framtidstro och långsiktighet i planeringen

Samhällsekonomi

Pressmeddelande

2024-04-15

Sverige ska konkurrera med kunskap, då behövs utvecklingskraft för omställning. Kommuner och regioner behöver även större möjligheter till långsiktighet i finansieringen.

I en kommentar till regeringens vårbudget vill TCO bland annat se mer långsiktiga planeringsförutsättningar för kommuner och regioner:

– Detta behövs så att välfärdens finansiering säkras. Möjligheten att verkligen jobba förebyggande med allt från vården och socialtjänsten till skola och utbildning är central, säger Therese Svanström, ordförande i TCO.

– Spara inte på reformutrymmet i höst, och återgå till ordningen där vårbudgeten handlar om att göra nödvändiga justeringar och prata om visionerna. Då behöver fokus ligga på klimatet, kompetensförsörjning och väl fungerande infrastruktur. Det är helt centrala satsningar framåt.

Bild på Tora Heckscher

Presschef

Tora Heckscher