Välfärdskommissionens förslag räcker inte för att stärka välfärden

Samhällsekonomi

Debattartikel

2021-12-17

Välfärdskommissionen har presenterat sin slutrapport om hur välfärden ska stärkas. Men förslagen räcker inte för att ge kommunsektorn långsiktiga planeringsförutsättningar att leverera välfärdstjänster av god kvalitet, skriver Therese Svanström (TCO) och Veronica Magnusson (Vision).

Regeringens välfärdskommission har haft ett mycket viktigt uppdrag. En stabil välfärd i kommuner och regioner är avgörande för alla. Att förskola och skola fungerar väl är en förutsättning för att kunna gå till arbetet och fokusera tryggt på sina arbetsuppgifter. Samma sak gäller äldreomsorg. En bra grundskola är första steget för kompetensförsörjningen. Hur central sjukvårdens funktion är visar pandemin. Socialtjänstens roll för tryggheten är avgörande, liksom att det ska vara lätt och funktionellt att exempelvis söka ett bygglov. 

Varje dag går hundratusentals av TCO-förbundens medlemmar till sina olika yrken inom välfärden. De är välutbildade, kunniga och engagerade i att få alla verksamheter som tillsammans är välfärden att fungera. Men de måste få rätt förutsättningar att göra ett gott jobb. 

TCO har med entusiasm och stora arbetsinsatser deltagit i arbetet i Välfärdskommissionen. Vi ser att det krävs kraftfulla åtgärder för att stärka välfärden och har lämnat in många långtgående förslag. Kommissionens arbete har varit konstruktivt och resulterat i 29 åtgärder som vi står bakom. Även om det är en god början är det långt ifrån vad som krävs för att på riktigt förbättra villkoren för välfärdens medarbetare och chefer. 

TCO har i kommissionen särskilt lyft fram långsiktiga och stabila planeringsförutsättningar inte minst vad gäller ekonomi, god arbetsmiljö och hållbar kompetensförsörjning som våra prioriterade områden. Att ge medarbetarna arbetsförutsättningar är en förutsättning för att det stora personalbehov som finns redan i dag och kommer växa kan tillgodoses

Det som vi nu gemensamt kommit fram till är bra, men mer krävs. Åtgärderna som föreslås, och i flertalet fall på ett eller annat sätt är påbörjade, räcker inte för att utveckla styrningen och ge långsiktiga planeringsförutsättningar för kommunsektorn att leverera välfärdstjänster av god kvalitet i tillräcklig omfattning.

Framöver vill TCO se större krafttag för att stärka vår gemensamma välfärd. 

Vi kommer därför att arbeta vidare med:

  • Förbättrade ekonomiska förutsättningar och stabila planeringsmöjligheter. Välfärdens resurser ska användas där de behövs mest och kunna göra störst nytta. Kortsiktiga och öronmärkta pengar behöver undvikas.
  • Bättre arbetsmiljö och villkor inom välfärden. Medarbetarnas kompetens och förutsättningar för att utföra sitt arbete är avgörande för en god kvalitet, möjligheterna att rekrytera, behålla personal och att minska antalet sjukskrivningar,
  • Kompetensförsörjningen. Det krävs lämpligt utformade utbildningsvägar, regional fördelning och en stärkt attraktivitet för att arbeta i välfärden.

Välfärdskommissionens slutsatser behöver bäras vidare av regeringen. Men det krävs betydligt mer. Välfärdens långsiktiga förutsättningar för att uppfylla behovet av bland annat vård, utbildning och omsorg behöver reformeras. Detta kräver breda lösningar och hållbara beslut. TCO vill fortsätta vara en konstruktiv aktör för att göra det möjligt. Välfärden är för viktig för att utlämnas åt resultat av politiskt spel, tillfälliga riksdagsmajoriteter eller politiska piruetter. 

Therese Svanström
Ordförande TCO

Veronica Magnusson
Ordförande Vision och TCO:s representant i välfärdskommissionen


Denna debattartikel publicerades även i Dagens samhälle den 17 december 2021.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström