Tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Samhällsekonomi

Remissvar

2021-03-02

TCO tillstryker i huvudsak förslagen men hänvisar till tidigare synpunkter vad gäller promemorian om en Covid-19-lag.

TCO vill i remissvaret påminna om att det är viktigt att inskränkningarna kompletteras med insatser för att ekonomiskt stötta företag, egenföretagare och arbetstagare som berörs. 

TCO tillstyrker förslaget med avseende på förordningens tidsbegränsningen. Ifall regeringen bedömer att förlängning av nedstängningsperioden måste ske behövs en ny analys, anser TCO. 

TCO tillstyrker promemorians förslag i de delar som påverkar myndigheter men vill särskilt betona om in- och utlåning av anställda blir aktuell att detta ska ske frivilligt, att det ska förhandlas och att det måste klargöras var arbetsmiljöansvaret ligger. 

Läs hela remissvaret här.

Här kan du läsa vårt tidigare remissvar om en covid-19-lag.