TCO: Var är den långsiktiga strategin för finansiering av välfärden?

Samhällsekonomi

Pressmeddelande

2023-04-17

I dag presenterar regeringen sin första vårändringsbudget. TCO har särskilt tittat efter finansieringen av välfärden och extra utbildningsplatser i en svår ekonomisk tid. I en första kommentar konstaterar TCO att det saknas nödvändiga tillskott till kommuner och regioner för att täppa till de värsta hålen.

– Det hade behövt skjutas till mer pengar akut redan nu till kommuner och regioner. Men framför allt behövs betydligt mer långsiktiga planeringsförutsättningar för skola, sjukvård, omsorg och socialtjänst. Inte minst eftersom vi vet att kommuner och regioner har ett akut rekryteringsbehov och bara klarar det med rimliga villkor för löner och arbetsmiljö, säger Therese Svanström, ordförande för TCO.   

TCO menar att det som ger pang för pengarna är generella statsbidrag till kommuner och regioner, snarare än den typ av små korta specialdestinerade bidrag som regeringen tidigare aviserat. Till exempel 100 miljoner för ökad ersättning till familjehem: kommunernas totala kostnad för detta är 10 miljarder. Det betyder alltså en procent i högre ersättning. Eller 25 miljoner till mindre undervisningsgrupper: det räcker till en fjärdedels lärare i en kommun stor som Växjö.    

– I kommuner och regioner pågår redan ett intensivt arbete med sparplaner för i år. Välfärdens pengar ska räcka till både hemtjänstens bensinkostnader och skolmat, som blivit avsevärt dyrare utan att behovet av undersköterskor eller lärare minskat. Det skulle behövas besked om de ekonomiska förutsättningarna, inte bara för nästkommande år, utan för en längre period. Det borde regeringen ha gett besked om redan i vårpropositionen, säger Therese Svanström.  

Tidigare har TCO välkomnat regeringens satsning på 719 miljoner kronor på fler platser på yrkesvux och Yrkeshögskolan, samt ett tillskott på 50 miljoner till Arbetsförmedlingen.   

– Stärkt kompetensförsörjning är alltid ett viktigt sätt att rusta människor i en osäker tid. Det är bra att regeringen satsar på extra platser på yrkesvux och Yrkeshögskolan i denna ekonomiskt osäkra tid, säger Therese Svanström.  

Bild på TCO:s pressjour

TCO:s pressjour