TCO:s remissvar på promemorian Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

Samhällsekonomi

Remissvar

2023-01-19

TCO instämmer i förslaget i promemorian: att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling förstärks.

TCO har skickat in ett yttrande till Finansdepartementet om promemorian Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling – höjt tak för avdraget

Angeläget med goda villkor för växande, kunskapsintensiva företag

TCO anser att det är angeläget att villkoren för växande, kunskapsintensiva företag är goda. Det gynnar tillväxt och fler och bättre jobb. Verksamhet som involverar forskning och utveckling som leder till innovation är förenad med stora risker samtidigt som den ofta leder till kunskapsspridning som gynnar annat än den strikt egna verksamheten. Därför är ett specifikt stöd motiverat, samtidigt som flertalet jämförbara länder har motsvarande stöd. Stödet har funnits i närmare ett decennium och det kan vara motiverat att höja taket.

Vore bra med utvärdering av vad som räknas som forskning och utveckling

Stödet har funnits sedan 2014. TCO anser därför att det också är motiverat att göra en utvärdering och översyn av tillämpningen av reglerna och bedömningarna för vad som anses vara forskning och utveckling som medför rätt till nedsättning.

Läs hela remissvaret

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter