Sätt igång en skatteutredning nu!

Samhällsekonomi

Debattartikel

2019-04-24

En skatte­utredning behöver tas fram för långsiktigt stabila spelregler för jobb och företagande, liksom för välfärdens långsiktiga finansiering, skriver Eva Nordmark, ordförande TCO.

Det är glädjande att januariavtalet som ligger till grund för inriktningen av den ekonomiska politiken och budgetarbete slår fast att en omfattande skattereform ska genomföras.

Men mandatperioden är kort och en samlad skattereform tar tid. TCO anser därför att en utredning måste tillsättas snarast med uppdrag att ta fram underlag för en kommande bred parlamentarisk överenskommelse om principer och riktlinjer för skattepolitiken.

Utredningen bör ges i uppgift att stimulera en samhällsdebatt om de skattepolitiska överväganden som kommer att behöva göras.

Skattepolitiken, inte minst det samlade skatteuttaget, kommer alltid att vara en konfliktyta i politiken, inte minst eftersom det speglar en rad andra politiska avvägningar och prioriteringar än skattepolitikens utformning.

Vi vill därför uppmana de politiska partierna att för en stund lägga trätorna om enskilda skattesatser åt sidan såväl som om skattekvotens exakta decimaltal och se till de nödvändiga förberedelserna för en skattereform; att besluta om inriktningen för en utredning.

Från TCO:s sida ser vi följande som nödvändigt för skatteutredningen att ge förslag på:

  • Inkomstskatter som är utformade på ett sätt som skapar incitament till arbete, utbildning och utökat ansvar i arbetslivet.
  • Mer enhetliga kommunalskatter och tillräckliga intäkter för finansiering av välfärdstjänsterna. Detta innebär att utredningen även behöver analysera principer för det kommunala utjämningssystemet.
  • Arbetsgivaravgifternas utformning som avgifter eller skatt.
  • Beskattning av konsumtion genom mer enhetlig moms, och en breddning av uttaget av mervärdesskatt.
  • Beskattning av miljöskadlig verksamhet samt avvägning mellan styrande avgifter och fiskala skatter.
  • Beskattning av företagande och entreprenörskap som bättre gynnar växande och kunskapsintensiva företag. Beskattning av kapital bör bli mer enhetligt med hänsyn till  konkurrenskraft och balans med beskattning av arbete.
  • En beskattning av boendesektorn som är totalt sett högre och bättre främjar rörlighet och effektivt utnyttjande av bostadsstocken.
  • Övriga förslag som utredningen finner lämpliga för att säkra välfärdens långsiktiga finansiering.

En skatteutredning utgör ett nödvändigt underlag för en politisk överenskommelse för långsiktigt stabila spelregler för jobb och företagande och därmed välfärdens långsiktiga finansiering.

Eva Nordmark
ordförande TCO

 

Debattartikeln publicerades i Arbetet 2019-04-24.