Europadagen 2021: Hur gränslös ska inre marknaden vara efter pandemin?

Samhällsekonomi, EU

Event

2021-05-10

TCO är med och uppmärksammar Europadagen med ett seminrium om den inre marknaden efter pandemin. Seminariet är en del av dagens program där även flera andra aktörer medverkar.

I samarbete med en rad aktörer uppmärksammar TCO Europadagen genom flera webbinarier klockan 9:00-14:00 måndag 10 maj.

TCO deltar i samtal om inre marknaden klockan 12.30-13.10.

Hur gränslös ska inre marknaden vara efter pandemin?

Pandemin har satt EU:s inre marknad och den fria rörligheten på prov. Hur kan den inre marknaden stärkas och utvecklas för att få bättre uthållighet? Hur ser vi till att få en smidighet i transporter, resande och utbyte mellan EU:s medlemsländer?

Deltagare: Christian Danielsson, chef för EU-kommissionen i Sverige, Anders Ahnlid, generaldirektör Kommerskollegium, Oscar Wåglund Söderström, internationell chef på TCO, Therese Guovelin, förste vice ordförande LO, Anna Stellinger, chef för internationella frågor Svenskt Näringsliv

Se hela schemat och mer information på hemsidan: Europadagen 2021.

Alla webbinarier sänds på Facebook och Screen9. Eventet kommer inte att sändas på Youtube, men textade versioner kommer att läggas upp i efterhand på EU-kommissionens Youtube-kanal. Utvalda delar av webbinarierna kommer även att sändas på SVT i efterhand.

Bild på Oscar Wåglund Söderström

Internationell chef

Oscar Wåglund Söderström