Ekonomisk politik i kristid

Samhällsekonomi

Artikel

När osäkerheten i omvärlden är stor, både vad gäller säkerhetsläget och ekonomin, är det viktigt att stärka vår motståndskraft.

Sverige behöver rustas för omställning och utveckling med långsiktiga lösningar som gör verklig skillnad - stabila förstärkningar av pensionssystemet, ett förbättrat trygghetssystem så fler sjuka och arbetslösa kan komma i arbete, och om fler utbildningar för omställning. för att skapa framtidens hållbara arbetsliv - där alla människor kan komma till sin bästa rätt.

Sverige ska kunna konkurrera, vara världsledande och bejaka omställning. Det är positivt för klimatet och digitaliseringen, men det ställer också nya krav på kunskaper och kompetens. Det krävs också att våra omställningsförsäkringar - sjukförsäkringen och a-kassan – på riktigt ger människor möjlighet att börja jobba igen.

Inom ramen för ett stabilt finanspolitiskt ramverk vill TCO se satsningar på:  

  • Ett utbildningsutbud för omställning som förverkligar partsöverenskommelsen 
  • Trygghetssystem för återgång i arbete
  • Stabila förstärkningar av pensionssystemet
  • Långsiktiga ekonomiska villkor för välfärden 
  • En bred skattereform som gynnar arbete, kompetensutveckling och växande företag.  
  • Ett gemensamt arbete för ekonomisk utveckling och bättre arbetsliv i EU, där Sverige tar en aktiv och pådrivande roll.

Stärk Sveriges motståndskraft

I vårbudgeten och den kommande valrörelsen vill TCO se långsiktiga lösningar för Sverige.

Handslag.
Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter