StartFakta och politikSamhällsekonomi

50 år av att betala sin...

50 år av att betala sin egen skatt

Samhällsekonomi

Blogg

2020-02-10

Den 9 februari 2020 var det 50 år sedan riksdagen beslutade om en skattereform som bland annat innebar att var och en blev skattskyldig för sin egen inkomst. Sambeskattningen av gifta makar upphörde. Och gifta kvinnors förvärvsarbete blev i ett slag väldigt mycket mer lönsamt.

Fram till och med 1970 lades makars inkomster ihop och beskattades enligt en skatteskala med höga, och kraftigt ökande procentsatser redan vid vanliga tjänstemannalöner. Eftersom normen var att alla män förvärvsarbetade blev det hustruns lön som beräknades ”på marginalen”, lades ovanpå, och därmed sågs beskattad med den höga marginalskattesatsen. En vanlig lön för en lärarinna, sjuksköterska, sekreterare blev i praktiken beskattad med 50 till 65 procent beroende på makens lönenivå. När barntillsynen var betalad fanns det ofta knappast ekonomiskt utbyte för kvinnor av att arbeta.

Införandet av särbeskattning, att var och en betalar sin egen skatt beräknad på sin egen inkomst, är en av de mest avgörande jämställdhetsreformerna under 1900-talet. Tillsammans med den utbyggnad av barnomsorgen som tog fart samtidigt var det avgörande för att kvinnors förvärvsfrekvens ökade från 59 till 84 procent mellan 1970 och 1990.

TCO spelade en avgörande roll för denna skattereform som innebar att den förlegade sambeskattningen avskaffades. TCO tog redan 1964, som den första organisationen, ställning för detta. TCO:s ställning, med stora grupper av välutbildade kvinnor som medlemmar i medlemsförbunden har inneburit att TCO legat i politikens framkant och varit drivande för ett jämställt arbetsliv och för lika möjligheter för kvinnor och män alltsedan starten för 75 år sedan. Och jag är övertygad om att det kommer TCO vara även de kommande åren.

Hur skattesystemet är utformat har betydelse för om vi får det samhälle vi vill leva i, den samhällsutveckling vi strävar efter.
Att avskaffa sambeskattningen var ett genombrott för jämställdheten på svensk arbetsmarknad. Idag 50 år senare finns det andra utmaningar på arbetsmarknaden som ett förändrat skattesystem kan bidra till att lösa. Jag ser ett stort behov av ett förändrat skattesystem som i större utsträckning gynnar utbildning och ansvar och samtidigt garanterar välfärdens långsiktiga finansiering.

Bild på Therese Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström