Vilka principer ska gälla i pensionssystemet?

Pension

Event

2022-06-15

Pensioner har blivit en het fråga och många vill stärka pensionärernas ekonomi. Hur kan man värna pensionssystemets grundläggande principer och samtidigt höja pensionerna? Hur viktig är livsinkomstprincipen, och går det att enas över blockgränserna om pensionspolitiska reformer?

TCO och Pensionsmyndigheten bjuder in flera partier till en diskussion om grunderna för ett långsiktigt hållbart pensionssystem Omkring 13 procent av svenska pensionärer har låg inkomststandard och drygt 1 procent har en inkomst som kan klassas som absolut fattigdom.

På senare tid har pensionsfrågan blivit het i den allmänna debatten och det finns en vilja från flera håll att reformera systemet för att stärka pensionärernas ekonomi. TCO presenterar under Almedalsveckan förslag för hur pensionssystemet kan reformeras för att stärka pensionerna, utan att rubba systemets grundläggande principer och långsiktigheten i de svenska pensionerna.

Tillsammans med Pensionsmyndigheten bjuder TCO in flera partier till en diskussion om hur partierna ser på pensionssystemets utformning och vilka reformer som skulle kunna vinna stöd över blockgränserna framöver.

Medverkande

Daniel Barr, generaldirektör, Pensionsmyndigheten

Mikael Damberg, finansminister, (S)

Bengt Eliasson, ledamot i Pensionsgruppen, (L)

Jakob Forssmed, förste vice partiordförande, (KD)

Martina Johansson, talesperson i socialförsäkringsfrågor, (C)

Therese Svanström, ordförande, TCO

Niklas Wykman, skattepolitisk talesperson, (M)

 

Eventet på Facebook

Bild på José Gutierrez

Presschef (Tjänstledig)

José Gutierrez