TCO: Ovärdig hantering av pensionsfrågan

Pension

Pressmeddelande

2022-06-15

Det saknas stöd för hur riksdagens partier idag har hanterat frågan om pensionerna. Hela 92 procent av de förvärvsarbetande tycker tvärtom det är viktigt att beslut om pensioner ska fattas i bred politisk enighet, och 98 procent att det är viktigt att beslut som fattas om pensioner är långsiktiga. Det visar en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO.

– Jag oroas över hur vi ska skapa trygghet och långsiktighet för pensionärer och pensionssparare om beslut om pensioner ska beslutas i varje budgetprocess. Tanken på pensionen ska väcka framtidstro, inte oro. Pensionsfrågan har blivit en ovärdig pensionsparodi. Så här kan vi inte ha det, säger Therese Svanström, ordförande i TCO.

TCO har låtit Novus undersöka hur förvärvsarbetande vill att beslut om pensionerna ska fattas och vad som ska ligga till grund för pensionen.

Resultaten visar att:

  • Nästan alla förvärvsarbetande (98 %) anser att det är viktigt att beslut som fattas om pensionerna är långsiktiga.
  • Nästan alla förvärvsarbetande (92 %) anser att det är viktigt att beslut som fattas om pensionerna fattas i bred politisk enighet.
  • Tre av fyra (76 %) tycker att det är pensionen ska grundas på individens inkomster under arbetslivet.

– Den senaste tidens politiska förslag från regeringen och oppositionen utgör ett brott mot den tidigare ordningen där förändringar av pensionerna ska ske inom ramen för partierna i pensionsgruppen. Det riskerar att underminera hela pensionssystemet och tryggheten för dagens och morgondagens pensionärer, säger Therese Svanström.

Mer om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av TCO. Syftet med undersökningen är att undersöka hur yrkesarbetande ser på bland pensioner.

Undersökningen genomfördes 13–25 april och riktade sig till och förvärvsarbetande (dvs. alla som arbetar oavsett facklig tillhörighet.

Antal intervjuer är 1003. Svarsfrekvens i undersökningen 61 %. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer. Individurvalet har dragits ur Novus Sverigepanel som är en slumpmässigt förrekryterad allmänhetspanel.

TCO:s förslag på pensionsområdet

Läs mer om våra förslag på pensionsområdet på TCO:s valsidor.

Bild på José Gutierrez

Presschef (Tjänstledig)

José Gutierrez