Replik: Pensionen finns med bland våra valfrågor

Pension

Debattartikel

2021-10-20

Företrädare för tre pensionärsorganisationer tycker att TCO har en defensiv hållning i pensionsfrågan. Att vilja ha ett stabilt och förutsägbart pensionssystem är tvärtom en offensiv ståndpunkt i en tid då vi ser kortsiktiga politiska utspel som riskerar morgondagens inkomster för pensionärer.

Det finns förändringar och förbättringar av pensionssystemet som måste göras. För att det ska bli hållbart över tid krävs det dock att det finns ett brett parlamentariskt stöd för det.

Pensionsgruppen är ett mycket bra sätt för att uppnå ett sådant brett stöd. En allmän debatt, inom ramen för pensionssystemet och pensionsgruppen, som leder till breda och stabila överenskommelser skulle vara välkommen.

En viktig grundpelare är livsinkomstprincipen – livsinkomsten avgör den framtida pensionens storlek. När pensionssystemet sjösattes var målet att pensionären skulle få 60 procent av slutlönen. Nu uppgår kompensationsnivån till mindre än 50 procent.

Effekten är att skillnaden mellan ingen livsinkomst och en genomsnittlig sådan minskat till ett par tusenlappar i månaden.

Betydelsen av arbete har minskat. Det är ett problem som går att rätta till med en förstärkt finansiering av pensionssystemet.

I TCO har vi påbörjat vårt arbete som har sikte på nästa års riksdagsval där vi driver frågor som är viktiga för TCO-förbundens medlemmar.

En av våra prioriterade valfrågor som vi tänker sätta på dagordningen är höjda avgifter för högre pensioner. Här gör vi gärna gemensam sak med andra aktörer som ser samma behov.

Läs repliken på Aftonbladet Debatt

Vår debattartikel: Pensionssystemet är bra - förstör det inte

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström