Partsmodellen är viktig för samhället i stort – men också för dig som individ

Partsmodellen

Blogg

2020-11-04

Jag kan inte påminna mig om att partsmodellen varit lika omskriven och omdebatterad i media som den har varit den senaste tiden. Trots att den är ansträngd och utmanad från politiskt håll i både Sverige och Europa fortsätter den att fungera – i både kristider och under vanliga förhållanden.

I förra veckan meddelade regeringen att de och samarbetspartierna lägger den så kallade las-utredningen åt sidan och i stället väljer att gå vidare med de partslösningar som förhandlats fram, där den mellan PTK och Svenskt Näringsliv är den senaste. Det är ett välkommet besked som vi i TCO har efterfrågat av ganska enkla skäl. Partsmodellen innebär att fria och självständiga parter tillsammans kommer överens om villkoren på arbetsmarknaden, med ingen eller så liten inblandning som möjligt från politiken.

En annan sak som också hände i förra veckan var att kommissionen presenterade ett förslag till direktiv om minimilöner på EU-nivå. I den här frågan är parterna på svensk arbetsmarknad helt eniga. Vad EU får och inte får besluta om bestäms av fördraget. Av det framgår det tydligt att frågor som rör lön är nationella, det vill säga att det är upp till varje medlemsstat att bestämma över. Det är en viktig principiell fråga för oss. Med det sagt är det ändå så att EU-kommissionen har lyssnat på den kritik vi har framfört från svenskt fackligt håll. De har gjort försök att skydda vår arbetsmarknadsmodell. Just nu håller vi på att analysera förslaget noga.

Ett perspektiv som ofta glöms bort – och där även vi fackliga organisationer bär en del av skulden – är att på ett enkelt sätt kunna förklara vad den innebär och varför den är bra men kanske framförallt varför den är bra för både arbetstagare och arbetsgivare.

I söndags kom facken inom industrin överens med sina motparter om det så kallade märket, som utgör normen för löneökningar på svensk arbetsmarknad. Så sent som idag har flera nya avtal tecknats, inte minst för TCO-förbundens medlemsgrupper. Långa förhandlingar leder fram till förbättringar för både arbetstagare och arbetsgivare. För den enskilde är resultatet inte minst reallöneökningar även de kommande åren. Men det handlar också om andra förbättringar av arbetsvillkoren. Under coronakrisen har parterna gemensamt hanterat väldigt stora utmaningar i form av korttidsjobb, varsel och uppsägningar.

När vi pratar om partsmodellen blir det ofta abstrakt. Ett skäl till det är nog att det handlar om ett system, ett system som används för att lösa problem och utmaningar på både kort och längre sikt. Arbetet pågår jämt och ständigt, från avtalsförhandlingar (som förvisso sker mer sällan) till samverkan på arbetsplatser runt om över hela landet. Där engagerade förtroendevalda valt att lägga tid på att göra villkoren i arbetslivet så bra som möjligt för oss alla.  Det är en modell som är värd att värna.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström