Oroande besked från EU-kommissionen om minimilöner

Pressmeddelande

2020-09-16

Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen talade på onsdagsmorgonen inför EU-parlamentet. Hon aviserade bland annat att hon avser att lägga ett lagförslag om minimilöner. TCO:s analys är att det alltjämt är en mycket allvarlig situation som riskerar att skada lönebildningen i Sverige. Dessutom har EU inte befogenhet att fatta beslut om löner. TCO förutsätter att regeringen fortsätter att driva den tydliga linje som parterna på arbetsmarknaden i Sverige står bakom.

– Det är mycket oroväckande att kommissionen fortsatt lämnar dörren öppen för att lagstifta om minimilöner. Enligt fördraget saknar EU uttryckligen befogenheten att reglera löner, så bindande EU-lagstiftning skulle vara olaglig. Det är oerhört viktigt att Sveriges regering fortsätter att driva den linjen, samtidigt som de motsätter sig alla former av bindande lagstiftning som riskerar att skada partsmodellen i Sverige. Frågan är långt ifrån avgjord, säger Therese Svanström, ordförande för TCO.

I stället för lagstiftning menar TCO att stöd av olika slag för att stärka fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer är nödvändiga för att skapa bättre villkor på arbetsmarknaderna i Europa.

– Jag har stor förståelse och respekt för att situationen ser olika ut i olika medlemsländer. På många håll får inte löntagare rimliga löner och det är inte acceptabelt. Men en europeisk minimilön är inte lösningen på de utmaningar vi står inför. Det Europa behöver är starkare parter på arbetsmarknaden – och EU skulle kunna göra mycket för att stärka partssamverkan där det behövs. Den svenska lönebildningen, som bygger på starka parter, har levererat reallöneökningar i decennier. Kommissionens ambitioner riskerar att göra enorm skada, säger Therese Svanström.