Om trygghet i presidentvalstider

Blogg

2020-11-09

Även om amerikanska val och resultatet av dem inte alltid är ”top of mind” i vår vardag generellt sett så får valet av president en betydelse som sträcker sig vida bortom USA:s gränser. Och det här valet, där vi fick ett resultat på lördagseftermiddagen blir av allt att döma ganska historiskt. Efter fyra år av ifrågasättande av vetenskap, misstänkliggörande av främlingar och en ton mot både media och politiska motståndare som inte anstår en demokrati, kan vi nu se fram emot ett nytt ledarskap.

Att USA för första gången dessutom får en kvinnlig vicepresident, som är dotter till jamaicanska och indiska invandrare, är oerhört inspirerande och viktigt.

Utfallet av valresultatet kommer sannolikt att påverka även oss i Sverige. En förhoppning är att stöd för internationella överenskommelser som Parisavtalet på nytt kommer att finnas. Särskilt viktigt blir också att USA:s engagemang i multilaterala organisationer som WHO stärks. Det gäller även i frågor som rör till exempel handel.

Jag ska absolut inte försöka mig på någon analys över varför det politiska landskapet ser ut som det gör i USA. Men jag tror ändå att en reflektion över ett par saker som skiljer våra samhällen åt kan vara relevanta, inte minst ur ett inrikespolitiskt perspektiv. Trygghetssystemen står i centrum.

Omställningsavtalen ger trygghet i Sverige

I USA, precis som i Sverige, sker det förändringar på arbetsmarknaden. Inte sällan handlar det om gamla industrier som till följd av ökad global konkurrens lägger ned eller flyttas till ett annat land. I Sverige finns det en relativt stor acceptans för strukturomvandling i Sverige. Jag menar att det har sitt ursprung i att vi har haft och har olika trygghetssystem som hjälper till att göra att omställningen går så smärtfritt som möjligt. Livssituationen kan förvisso förändras men utgångspunkten är att genom stöd och insatser ska varje arbetstagare ha möjlighet att få ett nytt – och förhoppningsvis bättre – jobb. I vårt fall är de omställningsavtal som fack och arbetsgivare förfogar över så värdefulla. De ger en trygghet i omställningen.

Det finns också andra lösningar som är bärande i vår modell. Vår sjukförsäkring är inte kopplad till anställningen, som den ofta är för breda grupper av arbetstagare i USA. Om man blir av med jobbet där riskerar man själv och ens familj att stå utan adekvat sjukvård. Det är inte konstigt att förändring då uppfattas som ett hot, i större utsträckning än här.

Vi har också en arbetslöshetsförsäkring som ska hjälpa individen att snabbt kunna ställa utan att förlora den ekonomiska tryggheten. Det finns förvisso saker som borde förändras i den och vi hoppas att de förändringarna kommer att ske i närtid. Fler måste kunna få a-kassa.

Trygghet genom kompetensutveckling

Det går inte att prata om de här frågorna utan att nämna kompetensutveckling, vidareutbildning och en syn på arbetslivet som präglas av ett livslångt lärande. Genom att ständigt bredda eller fördjupa sin kompetens blir individen tryggare på arbetsmarknaden.

Sverige är och ska också vara ett land som konkurrerar med kompetens och inte med låga löner. Då gäller det att möjligheterna till omställning är de bästa. Det jag har räknat upp ovan är sånt som måste finnas och fungera väl. Men även jämlikhet är nödvändigt. I förra veckan besökte Per Molander, som lett jämlikhetskommissionen, TCO-styrelsen. Det blev ett mycket intressant samtal. I delar håller vi med om kommissionens slutsatser. Klart är att i ett jämlikt samhälle får idéer, attityder och enkla lösningar som den avgående presidenten i USA haft, svårare att få fotfäste.

Vi måste förändras för att inte halka efter

Vi kommer att och måste alltid förändras för att inte halka efter. Klimatomställning, digitalisering och automatisering är exempel på saker som driver på strukturomvandlingen. Rätt hanterat har Sverige fantastiska möjligheter att bli ett ännu bättre land att leva i. Och där är vår arbetsmarknadsmodell helt nödvändigt för att det ska ske på ett sätt som både skapar ett klimat där företag kan växa, där välfärden är av världsklass och där arbetstagarna kan känna trygghet och därmed framtidstro – i hela landet, oavsett utbildningsbakgrund.

Det går inte att låta bli att nämna hur glädjande det är att Joe Biden tydligt pekat på facklig organisering, kollektivavtal och schyssta villkor på arbetsmarknaden som en av de viktigaste uppgifterna att ta itu med. Låt arbetet för en lite bättre arbetsmarknad, ökad jämlikhet och en lite bättre värld börja nu.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström