EU, demokratin och rättsstaten – ett fackligt perspektiv

Partsmodellen, EU

Event

2021-12-01

Varmt välkommen till ett digitalt seminarium anordnat av TCO som ger ett fackligt perspektiv på den demokratiska situationen i EU, med exempel från fackliga företrädare i Polen och Ungern.

I år firar vi att den svenska demokratin fyller 100 år, men samtidigt ser vi hur demokratiska institutioner utmanas allt mer. De senaste åren har exempelvis länder som Polen och Ungern utmanat rättsstaten genom att bland annat ersätta sittande domare med mer politiskt följsamma personer, försvårat för journalister att arbeta samt utropat HBTQ-fria zoner. Detta påverkar även det fackliga arbetet i länderna. 

Detta är det andra seminariet i TCO:s seminarieserie inom ramen för EU:s framtidskonferens. Genom seminarierna vill TCO vara en del i diskussionen om EU:s framtid genom att föra in våra medlemmars syn på hur EU bäst kommer till sin rätt i en föränderlig värld.

På seminariet medverkar (uppdaterad lista):

Therese Svanström, ordförande TCO

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

Arba Kokalari (M), Europaparlamentariker 

Pyry Niemi (S), ordförande EU-nämnden

Fackliga företrädare från Ungern och Polen. 

Oscar Wåglund Söderström, internationell chef på TCO 

Bild på Oscar Wåglund Söderström

Internationell chef

Oscar Wåglund Söderström