Nu sparkar vi igång arbetet igen!

TCO

Blogg

2020-08-18

Trots att semestern är slut är sommaren lyckligtvis inte över ännu. Efter att ha haft några välgörande och härliga veckors semester med sol och bad hemma i Sverige är det dags att kavla upp ärmarna och ta itu med arbetet igen. Och det är verkligen en höst med stora frågor som väntar.

Frågan om förändringar av anställningstrygghetens fortsätter. LAS-utredningens förslag har skickats ut på remiss och vårt arbete med att besvara den pågår just nu. När utredningen presenterades var vi i TCO mycket kritiska, vilket också kommer att avspeglas i vårt svar. Samtidigt återupptas partsförhandlingarna på privatsidan.

Sjukförsäkringsfrågorna hör till TCO:s högsta prioriteringar. Där finns det en utredning som innehåller många bra förslag som vi vill se genomförs så snart som möjligt. Jag tror att det finns förutsättningar att lyckas, men det kommer att kräva en del insatser under hösten.

Arbetsmiljöfrågorna har fått ett uppsving i debatten under det gångna året. Regeringen arbetar med att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi som ska ta vid när den gamla löper ut. I det arbetet kommer TCO att spela en aktiv roll. Ur ett tjänstemannaperspektiv är det också intressant och nödvändigt att följa frågan om distansarbete. Många har under coronavåren arbetat hemifrån och det finns de som hävdar att det kommer att bli mycket vanligare i framtiden. Det finns möjligheter i det scenariot men det gäller också att vara på sin vakt så att inte arbetsmiljön försämras.

Vi i TCO arbetar också med frågor som avgörs utanför landets gränser. En sådan är de ambitioner som finns att reglera minimilöner på EU-nivå. I Sverige finns det en bred samsyn om att det skulle vara mycket dåligt med ett sådant system. Vi arbetar därför intensivt, i olika kanaler och i olika länder, för att göra vårt yttersta för att förhindra det.

Det som började som en ovanlig vår ser ut att bli en ovanlig höst (och kanske vinter) också. Pandemin är inte förbi och vi måste fortsätta att följa de råd och rekommendationer som expertmyndigheterna ger oss. Om vi gör det tror jag att vi, tillsammans, kan klara detta.

Det saknas verkligen inte arbetsuppgifter i höst. Fackets roll kommer att vara viktigare än på länge. Jag kommer att göra allt jag kan för att se till att TCO-förbundens medlemmar får bästa möjliga förutsättningar även i framtiden.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström