Julens projektledare är en kvinna – i år igen

Jämställdhet

Pressmeddelande

2019-12-19

Två av tre kvinnor upplever att de är julens huvudsakliga projektledare, med ansvar för att planera familjens inköp, mat, städning, besök och liknande julaktiviteter. Det visar en ny undersökning som Novus har genomfört på uppdrag av TCO.

66 procent av kvinnorna i undersökningen svarar att det är de själva som är julens huvudsakliga projektledare i sin familj. Dessutom svarar 15 procent av personerna i undersökningen att det är deras egen eller partnerns mamma som projektleder julen.

– Kvinnor tar ett större ansvar för att lösa familjen livspussel året runt och år efter år. De tar ut fler föräldradagar när barnen är små och går ner i arbetstid för att kunna kombinera arbetsliv med familjeliv. Det får negativa konsekvenser för kvinnors arbetsliv, hälsa och pensioner, säger Therese Svanström ordförande TCO.

Bland männen i undersökningen svarar 21 procent att de projektleder julen i sin familj. Men det är en betydligt lägre andel kvinnor än män som uppger att deras partner står för planeringen. Bara 2 procent av de tillfrågade kvinnorna svarar att deras partner projektleder julen, medan 38 procent av männen svarar att deras partner gör det.

Bland sammanboende par med barn som bor hemma är det ännu mindre jämställt. I den gruppen är det bara 18 procent av männen, men 80 procent av kvinnorna som svarar att de är familjens projektledare inför julen. Dessutom svarar 66 procent av männen att det är deras partner som i huvudsak projektleder familjens jul. Endast 4 procent av kvinnor i samma familjesituation upplever att deras partner har projektledarrollen.

Jämställdhetsutvecklingen går åt rätt håll i många frågor. När det gäller projektledningen inför den stundande högtiden verkar dock traditionella könsroller både leva kvar och förstärkas. I årets undersökning är det något fler kvinnor än förra året som svarar att de själva är julens projektledare. Att kvinnor projektleder familjens jul är en del av ett tydligt mönster som påverkar mer än julstöket.

– För att vi ska få ett jämställt arbetsliv där kvinnor har samma självklara rätt som män till både bra lön, utveckling och karriär behöver både kvinnor och män behöver ett hållbart arbetsliv med en rimlig arbetsbelastning och möjlighet till återhämtning. Mer behöver göras för att alla föräldrar, både män och kvinnor, ska få ihop livspusslet med arbete och barn, säger Therese Svanström, ordförande TCO.

Mer om undersökningen

Undersökningen genomfördes 7–11 december 2019 av Novus på uppdrag av TCO. Resultaten baseras på 1066 genomförda webbintervjuer bland allmänheten, 18 år och äldre. Individurvalet har dragits ur Novus Sverigepanel som är en slumpmässigt förrekryterad allmänhetspanel. Resultatet är viktat mot SCB:s uppgifter rörande fördelningen mellan ålder och kön, geografi och utbildning samt hur de röstade i valet 2018.