Jämställdhetsindex

Jämställdhet

Artikel

TCO:s Jämställdhetsindex för 2023 visar att fördelningen av föräldrapenning och vab är något mer jämställd än föregående år. Men sedan 2018 har utvecklingen gått trögt, männens andel har ökat med endast 1,5 procentenheter eller i snitt 0,3 procentenheter per år.

TCO:s jämställdhetsindex är ett sätt att följa hur uttaget av föräldradagar fördelas mellan män och kvinnor.

Indexet bygger på Försäkringskassans statistik över antal utbetalade nettodagar med föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning vid vård av barn (vab).

Ett index på 100 visar att kvinnor tar ut alla föräldradagar. Ett index på 50 visar på ett helt jämställt uttag och ett index på mindre än 50 att män tar ut mer än kvinnor.

TCO:s jämställdhetsindex är ett sätt att mäta och följa utvecklingen av hur uttagna dagar med föräldrapenning och vård av barn fördelas mellan kvinnor och män. Indexet finns på nationell, regional och kommunal nivå.

2023 års jämställdhetsindex

Jämställdhetsindex för 2023 är 68,0. Det betyder att kvinnor har tagit 68 procent av dagarna med föräldrapenning och vab under 2022 och att män endast tog 32 procent av dagarna. Det är en liten förändring sedan föregående år då jämställdhetsindex var 68,4.

Jämställdhetsindex över tid

Sedan 2007 har det skett en relativt stadig, men långsam, förändring mot en mer jämställd fördelning av föräldradagarna, men under de senaste åren har takten avtagit. Under 2021 gick utvecklingen till och med bakåt och männens andel minskade för första gången sedan 2007. Under 2022 och 2023 har utvecklingen gått framåt igen i långsam takt.

2018 var första året som män tog ut mer än 30 procent av dagarna. Nu fem år senare har männens andel ökat med endast 1,5 procentenheter eller i snitt 0,3 procentenheter per år. Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning går mycket trögt.

Jämställdhetsindex på regional nivå

Det finns ganska stora variationer på regional nivå. På länsnivå finns en spridning i 2023 års index mellan 65,1 i Västerbotten och 70,1 i Västerbotten. Spridningen på kommunnivå är ännu större: i Skinnskatteberg i Västmanland tog kvinnorna ut 61,7 procent av föräldradagarna år 2023 och i Årjäng i Värmland tog kvinnorna ut 79,7 procent av dagarna och män endast 20,3 procent.

Bild på Åsa  Forsell

Utredare: jämställdhet

Åsa Forsell