Jämställdhetsindex

Jämställdhet

Artikel

Står utvecklingen och stampar? TCO:s jämställdhetsindex för 2022 visar att fördelningen av föräldrapenning och vab är något med jämställd än föregående år. Men om utvecklingstakten från de senaste fyra åren fortsätter kommer det ta 70 år tills kvinnor och män delar helt lika på föräldradagarna.

TCO:s jämställdhetsindex är ett sätt att följa hur uttaget av föräldradagar fördelas mellan män och kvinnor.

Indexet bygger på Försäkringskassans statistik över antal utbetalade nettodagar med föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning vid vård av barn (vab).

Ett index på 100 visar att kvinnor tar ut all ledighet för omvårdnad av barn. Ett index på 50 visar på ett helt jämställt uttag och ett index på mindre än 50 att män tar ut mer än kvinnor.

TCO:s jämställdhetsindex är ett sätt att mäta och följa utvecklingen av hur uttagna dagar med föräldrapenning och vård av barn fördelas mellan kvinnor och män. Indexet finns på nationell, regional och kommunal nivå.

2022 års jämställdhetsindex

Jämställdhetsindex för 2022 är 68,4. Det betyder att kvinnor har tagit 68,4 procent av dagarna med föräldrapenning och vab under 2022 och att män endast tog 31,6 procent av dagarna. Det är en liten förändring sedan föregående år då jämställdhetsindex var 69,0.

Jämställdhetsindex över tid

Sedan 2007 har det skett en relativt stadig, men långsam, förändring mot en mer jämställd fördelning av föräldradagarna, men under de senaste åren har takten avtagit. Under 2021 gick utvecklingen till och med bakåt när pappornas andel av dagarna minskade för första gången sedan 2007. Under 2022 går utvecklingen framåt igen.

2018 var första året som män tog ut mer än 30 procent av dagarna. Nu fyra år senare har männens andel ökat med endast 1,1 procentenheter. Utvecklingen står och stampar sedan 2018.

När blir fördelningen av föräldraledighet och vab jämställd?

Om utvecklingen fortsätter i samma takt som de fyra senaste åren kommer det ta 70 år innan män och kvinnor delar helt lika på dagarna med föräldrapenning och vab, det vill säga ett jämställdhetsindex på 50,0. En fördelning där kvinnor tar 60 procent av föräldradagarna och män 40 procent skulle ta 30 år.

Jämställdhetsindex på regional nivå

Det finns ganska stora variationer på regional nivå. På länsnivå finns en spridning i 2022 års index mellan 65,8 i Västerbotten och 70,2 i Skåne. Spridningen på kommunnivå är ännu större: i Överkalix i Norrbotten tog kvinnorna ut 62,9 procent av föräldradagarna år 2022 och i Årjäng i Värmland tog kvinnorna ut 79,2 procent av dagarna och män endast 20,8 procent.

Bild på Åsa  Forsell

Utredare: jämställdhet

Åsa Forsell