Införandet av en familjevecka påbörjas

Jämställdhet

Remissvar

2021-02-04

TCO har välkomnat förslaget om familjevecka samt att det nu har skickats på remiss så att regeringen kan gå vidare med att sjösätta reformen. Vi i TCO har sedan länge identifierat behov av en reform som underlättar för alla föräldrar att få ihop livspusslet under barnens uppväxt.

Vi i TCO har sedan länge identifierat behov av en reform som underlättar för alla föräldrar att få ihop livspusslet under barnens uppväxt. Det behovet finns kvar oavsett om det pågår en pandemi eller inte.

Förslaget om familjevecka har klara likheter med TCO:s förslag om föräldratidsdagar som vi presenterade 2018, men det finns några centrala skillnader och från vårt perspektiv har reformen om familjevecka en klar förbättringspotential. 

Först och främst är syftet med reformen bra och överensstämmer med TCO:s ståndpunkter. Det är bra att dagarna som ingår i familjeveckan är individuella. Det gynnar ett jämställt föräldraskap och ökar förutsättningarna för ökad ekonomisk jämställdhet på sikt. 

Det är också bra att fler dagar ges till vårdnadshavare med ensam vårdnad om barnet eftersom behoven är större för dem.

Men dagarna borde utgå per barn och inte per förälder (oavsett hur många barn föräldern har). Familjer med flera barn upplever oftare stress än familjer med färre eller ett barn. Och att ge rätt till samma antal lediga dagar per barn måste nog ses som det enda rättvisa från ett barnperspektiv. Därutöver blir regelverket krångligare och mindre transparent med den föreslagna konstruktionen.

Läs hela remissvaret här.