Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn?

Jämställdhet

Rapport

2021-10-06

I rapporten Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn? har TCO tittat på inkomutvecklingen för män och kvinnor nio år efter barnafödandet i tio vanliga tjänstemannayrken.

  • Kvinnors och mäns genomsnittsinkomster påverkas olika när de blir föräldrar. Kvinnors inkomster faller mycket kraftigare än mäns när barnen kommer och det skapas ett inkomstgap som består i många år. Det här gäller även när man jämför kvinnor och män som arbetar i samma yrke och är lika gamla när de får barn.
  • Att kvinnor tar en mycket större del av föräldraledigheten än män och oftare arbetar deltid under småbarnsåren är huvudsakliga förklaringar till de stora och bestående inkomstskillnaderna.
  • Att kvinnor arbetar färre timmar än män genom längre föräldraledigheter och mer deltidsarbete försämrar även kvinnors mer långsiktiga möjligheter till löne- och karriärutveckling.
  • Mönstret för inkomstutvecklingen i samband med barnafödande är detsamma i de tio olika tjänstemannayrken som presenteras i rapporten.
  • Inkomsteffekten av barnets födelse blir densamma i alla redovisade yrken oavsett om kvinnor eller män tjänar mest eller om genomsnittsinkomsten är densamma för kvinnor och män innan barnet kommer.

Förälder med barn

Rapporten visar att inkomstskillnaderna som uppstår när barnen kommer inte bara är en fråga om att kvinnor och män arbetar i olika yrken eller att kvinnor i genomsnitt är yngre än män när de får barn. Det här gäller även vid jämförelser mellan kvinnor och män i samma ålder som arbetar i samma yrke och som får barn samma år. Och det gäller även i yrken där kvinnornas genomsnittsinkomst är högre än männens innan barnen kommer.

Läs hela rapporten här.

Bild på Åsa  Forsell

Utredare: jämställdhet

Åsa Forsell